2021 04 27

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Steigiama Rengimo šeimai asociacija

Unsplash nuotrauka

Vaikų švietimu ir ugdymu susirūpinę tėvai, ekspertai ir visuomenės veikėjai telkiasi į Rengimo šeimai asociaciją. Asociacija, bendradarbiaudama su švietimo įstaigomis, bendruomenėmis, žiniasklaida ir politinėmis institucijomis, siekia ugdyti prigimtinį žmogaus, lyties ir šeimos suvokimą, pagrįstą lyčių lygiavertiškumo, skirtingumo ir papildomumo principais.

Lytiškumą asociacija suvokia kaip prigimtinę žmogaus savybę, vyriškumą arba moteriškumą, skirtą santuokai, šeimai ir gyvybės plėtrai. Šeima čia kildinama iš vyro ir moters santuokos, taip pat – iš giminystės ryšių. Pastarieji apima ir į(si)vaikinimo atvejus. Kitos lytiškumo ar šeimos sampratos, kylančios iš egoistinės ar hedonistinės pasaulėžiūros – atmetamos kaip trukdančios įgyvendinti prigimtinį pašaukimą, žalojančios žmogaus asmenybę, o ilgalaikėje perspektyvoje – žlugdančios visuomenę.

Asociacijos steigėjai yra fiziniai asmenys, dirbantys lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje, taip pat įvairių tėvus ir šeimas vienijančių organizacijų (NŠTA, LTF) atstovai. Asociacijos steigėjai yra prof. dr. Birutė Obelenienė, VDU Teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ vadovė, gydytojas psichiatras Gintautas Vaitoška, Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) profesorius, Martynas Asakavičius, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų jaunimui  „Pažink save“ ir „Lytiškumo ugdymas“ koordinatorius, teisininkai Ramūnas Aušrotas ir Violeta Vasiliauskienė, gydytoja pediatrė, visuomenės sveikatos specialistė Jolita Pukelienė ir kiti.

Asociacija siekia visose srityse, susijusiose su lytiniu auklėjimu, lytiškumo ugdymu ir rengimu šeimai, atstovauti tėvus, šioje srityje dirbančius pedagogus – asociacijos narius, – ginti jų teises ir teisėtus interesus, numato atlikti lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų įgyvendinimo LR švietimo sistemoje visuomeninę stebėseną ir kontrolę. Taip pat numatoma teikti tėvams metodinę pagalbą lytinio auklėjimo srityje, rūpintis lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityse dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimu.

Asociacija kviečia tėvus, jaučiančius atsakomybę už savo vaikų lytinį auklėjimą, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje dirbančius pedagogus ir ekspertus, kitus aktyvius piliečius jungtis į savo gretas.

Rengimo šeimai asociacijos veikloje galima dalyvauti tiesiogiai, tampant asociacijos nariu, arba netiesiogiai, tampant asociacijos bičiuliu. Asociacijos nariai turės teisę naudotis visomis Rengimo šeimai asociacijos teikiamomis paslaugomis, nemokamai gauti ekspertų konsultacijas. Asociacijos bičiuliai, remiantys asociaciją finansiškai ir palaikantys jos veiklą viešojoje erdvėje, galės pirmumo teise gauti asociacijos teikiamas paslaugas, galimybę naudotis asociacijos duomenų baze bei gauti ekspertų konsultacijas, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programų vertinimus.

Daugiau informacijos asociacijos internetiniame puslapyje, feisbuko paskyroje bei telefonu 8-612-86005.

Rengimo šeimai asociacijos informacija

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien