2022 01 04

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Susitikimų ciklas „Meilės kryžkelėse: ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui?“

Šiandien susiduriame su žmogiškųjų santykių krize, kuri ryškiausiai pastebima nagrinėjant lytiškumo ir prokreacijos, žmogaus gyvybės apsaugos prenatalinėje stadijoje, pagalbinio apvaisinimo ir gyvenimo pabaigos klausimus. Šių klausimų nagrinėjimas ir sprendimas pirmiausia priklauso nuo žmogaus asmens suvokimo ir prieigos prie jo.

Deja, šiandienos visuomenėje vyrauja dualistinė antropologija, pagal kurią kūnas yra atskirtas nuo asmens, tad ir elgsena su juo interpretuojama pakankamai laisvai.

Krikščionybė žmogaus asmenį supranta kaip neatsiejamą kūno, sielos ir dvasios vienovę. Ji nesutapatina žmogaus vien tik su kūnu, o žvelgia į jį holistiškai, matydama žmogų kaip kūnišką asmenį arba įkūnytą dvasinę būtybę. Asmuo atsiranda, kai atsiranda gyvas žmogaus kūnas  ir egzistuoja tol, kol jis išlieka gyvas. Dėl to kūnas negali būti traktuojamas tik kaip audinių, organų ir funkcijų derinys. Kūne ir per kūną apčiuopiame konkretų, realų asmenį, todėl bet kuri intervencija į jį paliečia ne tik kūno audinius, organus ir jų funkcijas, bet ir patį asmenį. Asmens neliečiamumas pirmiausia pasireiškia žmogaus gyvybės neliečiamumu.

Šių temų aktualumas išryškėjo ir 2021 m. paskutinį rugpjūčio šeštadienį Šiluvoje vykusiame kasmetiniame Dievo Motinos komandų susitikime. Tad atsiliepdami į Dievo Motinos komandų porų poreikius nuo 2022 m. sausio mėnesio pradedame susitikimų ciklą „Meilės kryžkelėse: ką apie lytiškumą Katalikų Bažnyčia kalba šiandienos žmogui?“.

Savo įžvalgomis ir patirtimi seminarų cikle dalinsis:

Evgenios Levin nuotrauka

Gydytojas, kunigas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, Santuokos ir šeimos studijų centro vadovas, Bendro aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei natūralus šeimos planavimas“ bei mokslinės monografijos „Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo“ bendraautorius“, LR SAM bioetikos komiteto narys Andrius Narbekovas.

2022 m. sausio 7 d. tema – Žmogaus asmuo krikščioniškosios antropologijos aspektu.

2022 m. sausio 28 d. tema – Santuokinis skaistumas.

Evgenijos Levin nuotrauka

Gydytojas psichiatras, Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) profesorius, Santuokos ir šeimos magistro studijų programos vadovas, daugelio knygų, skirtų šeimos santykiams, autorius, Vilniaus šeimos centro konsultantas šeimos santykiams Gintautas Vaitoška.

2022 m. vasario 25 d. tema – Ikisantuokinis skaistumas arba kodėl verta laukti.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Prof. Birutė Obelenienė
Prof. Birutė Obelenienė. VDU nuotrauka

Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, profesorė, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja. Bendro aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei natūralus šeimos planavimas“ sudarytoja ir bendraautorė, Šeimotyros magistro studijų programos vadovė Birutė Obelenienė.

2022 m. kovo mėn. tema – Žmogus prokreacijos ar reprodukcijos „produktas“.

2022 m. balandžio mėn. tema – Moters orumas ir pašaukimas pagal Jono Pauliaus II „Mulieris Dignitatem“.

Seminarų ciklas vyks nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Susitikimų nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems ir auką sumokėjusiems dalyviams.

Auka už seminarų ciklą – 20 eur (aukos suma neturėtų būti kliūtis dalyvauti). Daugiau informacijos el. paštu: [email protected] arba telefonu: Severina 860495698 ir Mindaugas 861137008.

Organizatorių informacija