Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 05 10

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Suspenduoti penki Lietuvos ortodoksų dvasininkai, G. Sungailai gresia pašalinimas iš kunigystės

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos / Orthodoxy.lt nuotrauka

Lietuvos stačiatikių arkivyskupija praneša, kad „už kunigo priesaikos sulaužymą ir paniekinimą bei kitus kanonams prieštaraujančius bei Bažnyčios skaldymo veiksmus“ suspenduoti penki ortodoksų dvasininkai. Be to, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipsis į bažnytinį teismą dėl kun. Gintaro Jurgio Sungailos pašalinimo iš kunigystės.

Gegužės 10 d. metropolitas Inokentijus savo dekretu kunigams, kurie iki šiol buvo atsargoje – Vitalijui Mockui, Vladimirui Seliavko, Georgijui Ananjevui, Vitaliui Dauparui ir Gintarui Sungailai – sustabdė kunigystės veiklą, ir atėmė teisę dėvėti bažnytinius drabužius bei kryžių. Jie yra įspėjami, kad, tęsiant prieštaringą Bažnyčios kanonams ir Bažnyčios skaldymo veiklą, jiems gali būti skirtos kitos bažnytinės nuobaudos. Diakonams Viktorui Miniotui ir Georgijui Cyburevkinui dar suteikiama laiko apmąstyti savo antikanoninius veiksmus ir atlikti laukiamą atgailą.

Tos pačios dienos ankstesniu sprendimu Metropolitas Inokentijus patenkino asmeninius prašymus išeiti į atsargą ir iš pareigų atleido kunigą Vitalijų Mockų, kunigą Vladimirą Seliavko ir diakoną Georgijų Cyburevkiną.

Visiems jiems buvo suteikta laiko atgailai, taip pat kunigui Vitaliui Dauparui, kunigui Gintarui Sungailai, kunigui Georgijui Ananjevui ir diakonui Viktorui Miniotui, kurie jau anksčiau buvo paskirti į atsargą. „Deja, jie nepasinaudojo šia galimybe“, – pažymi metropolitas Inokentijus ir priduria, kad „blogiausias dalykas, kurį jie padarė, yra priesaikos sulaužymas“.

Vilniaus ortodoksų Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedra. Zoran / Wikipedia.org nuotrauka

Anot Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje vadovo, įšventinami į dvasininko luomą kandidatai duoda priesaiką, kurioje sakoma: „… Pažadu ir prisiekiu Visagalio Dievo ir Jo Šventojo Kryžiaus ir Evangelijos akivaizdoje“, taip pat jie sako: „Visais įmanomais būdais stengsiuosi savo tarnystę atlikti pagal Dievo žodį, Bažnyčios taisykles ir vadovybės nurodymus.“ Kandidatas prisiekia „apsaugoti tas mano globai patikėtas sielas nuo visų erezijų ir susiskaldymų“, taip pat prisiekia, kad „be savo vyskupo palaiminimo, tarnybos vietos, kur būsiu paskirtas, valios, neišvykti ir neišvykti ir savarankiškai niekur nepereiti“.

Būsimasis dvasininkas taip pat prisiekia, kad „kiekviename savo tarnystės darbe galvosiu ne apie savo garbę, interesus ar naudą, o Dievo šlovę, Rusijos Šventosios Ortodoksų Bažnyčios gerovę ir savo artimo išganymą“. „Baigdamas priesaiką, bučiuoju Šventąją Evangeliją ir savo Gelbėtojo Kryžių“, – sako kandidatas į Вažnyčios tarnus.

„Padarę tokį baisų kanoninį nusižengimą, minėti dvasininkai pasitraukė iš savo Ganytojo pavaldumo, o vėliau sekė ir kiti jų nekanoniniai poelgiai, padidinę jų sunkią nuodėmę prieš Dievą ir Šventąją Bažnyčią. Pažeidę kanonines ir procedūrines normas, jie pasuko Bažnyčios skaldymo keliu, vykdė įžeidžiančius ir šmeižikiškus išpuolius prieš Šventąją Rusios Ortodoksų Bažnyčią, prieš Lietuvos Ortodoksų Bažnyčią, jos vadovus; klaidino valstybės valdžios atstovus ir visuomenines organizacijas, dangstydamiesi prieškarine retorika“, – teigia Metropolitas Inokentijus.

Pasak Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos, „prieš Bažnyčią nukreipti atskilėlių veiksmai sudrumstė taiką tarp tikinčiųjų ortodoksų, įnešė pagundų į dvasiškai nepatyrusių parapijiečių gretas ir taip pagilino bažnytinį skilimą. Atskilėliai sėjo neramumų sėklas Lietuvos visuomenėje, drumstė krikščioniškosios aplinkos ramybę, taip pat sukėlė grėsmę nacionaliniam saugumui ir stabilumui šalyje“.

Gintaras Sungaila konferencijoje „Tėvo namai. Krikščionių vienybės link: iššūkiai ir kaip su jais kautis“. Lino Atgalainio nuotrauka

„Labai svarbu tai, – sako metropolitas Inokentijus, – jog jauno kunigo Gintaro Sungailos veikla žiniasklaidoje – itin žalinga, provokuojanti ir skaldanti. Jo vadinamosios teologinės pažiūros dažnai būna paviršutiniškos, o teiginiai turi aiškų tikslą – diskredituoti Maskvos patriarchato Rusios Ortodoksų Bažnyčią, jos dvasininkiją ir Lietuvos žmones; iškreipti tikrąją to, kas vyksta, prasmę. Tuo pat metu būtent Maskvos patriarchate šiam kunigui buvo suteikti ortodoksų kunigo šventimai“, – primena arkivyskupas.

Informaciniame pranešime rusų kalba priduriama, kad, atsižvelgdamas į visa tai, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus priėmė sprendimą perduoti kunigo Jurgio Sungailos bylą bažnytiniam teismui, kad jį visiškai pašalintų iš kunigystės. Tuo metu lietuviškame pranešime šios informacijos nėra.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Pasak Inokentijaus, jo paminėti broliai dvasininkai, „nors ir buvo prašomi, mūsų dideliam apgailestavimui, nesustojo ir neatgailavo dėl savo padarytų kanoninių nusižengimų, ir ganytojiška pareiga verčia imtis atitinkamų priemonių“. Metropolitas priduria, kad durys atgailai minėtiems dvasininkams visada atviros.

Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos informacija

Daugiau naujienų ir komentarų apie įvykius Ortodoksų Bažnyčioje Lietuvoje skaitykite čia.