Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 19

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Agnė – jauniausia šv. Klaros Asyžietės sesuo

António de Oliveira Bernardes, „Šv. Agnės Asyžietės atvykimas į konventą“, 1697 m. Wikipedia.org nuotrauka

Praėjus tik šešiolikai dienų, kai Klara Asyžietė su šv. Pranciškaus palaiminimu pradėjo pašvęstąjį gyvenimą, jos pavyzdžiu pasekė ir jaunesnioji sesuo Agnė. Labai įsiutęs tėvas su keletu giminaičių nuskubėjo į konventą. Jis jėga už plaukų tempė ją namo, bet staiga ji tapo nebepajudinama. Keli vyrai jėga nesugebėjo jos nutempti ir galiausiai paliko vienuolyne.

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja, nepaisydamas jos jauno amžiaus. Vėliau Pranciškus ją siuntė ir į kitus šiaurės Italijos miestus kurti naujų seserijų. Visur ji uždegė seseris savo švento gyvenimo pavyzdžiu.

Agnė buvo apdovanota antgamtinėmis malonėmis – maldos įkarštyje dažnai pakildavo į orą, o kartą jai pasirodė Jėzus kūdikio pavidalu.

Agnė mirė 1253 metais, praėjus tik trims mėnesiams po sesers šv. Klaros mirties. Prie Agnės kapo Asyžiuje tikintieji patyrė daug stebuklų. Ją kanonizavo popiežius Benediktas XIV.

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.