Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 15

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Albertas Didysis: scholastikos pradininkas ir gamtos mokslų globėjas

Paminklas šv. Albertui Didžiajam, stovintis prie Kelno universiteto (skulptorius – Gerhardas Marckas). Wikipedia.org nuotrauka

Lapkričio 15 d. minimas Albertas Didysis (1206–1280), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

Vyriausias Bolštėto grafo sūnus gimė Lauingene, Švabijoje. Albertas studijavo Padujoje, kur 1223 m. tapo dominikonu. Vėliau dėstytojavo Hildeshaime, Friburge, Retisbone, Strasbure ir Kelne, penkerius metus buvo apsistojęs Paryžiaus universitete. Jo studentu Kelne ir Paryžiuje buvo šv. Tomas Akvinietis.

1254 m. Albertas buvo paskirtas ordino provincijolu Vokietijoje. 1256 m. Albertas vyko į Romą ginti nuo kritikos elgetaujančių ordinų. 1259 m. kartu su šv. Tomu ir Petru Tarentaziečiu parengė naują dominikonų mokymo planą.

1260 m., nepaisant jo prieštaravimo, Albertas buvo paskirtas Ratisbono vyskupu, tačiau po poros metų iš pareigų pasitraukė.

Mirus artimam jo draugui šv. Tomui Akvieničiui, Albertas 1227 m. Paryžiuje kovojo su Steponu Tempjeru ir kitais, teigiančiais, kad šv. Tomo veikalai neverti dėmesio.

Mirė 1280 m. Kelne.

Albertas parašė daug enciklopedinių veikalų iš logikos, metafizikos, astronomijos, biologijos, entomologijos, mineralogijos ir psichologijos. Tačiau vertingiausi yra jo filosofiniai ir teologiniai traktatai. Jis buvo scholastinio metodo pradininkas ir pagrindinis Aristotelio aiškintojas.

Nors Albertą 1622 m. beatifikavo popiežius Grigalius XV, tačiau kanonizuotas jis nebuvo iki pat 1931 m., tuomet Pijus XI jį paskelbė šventuoju ir Bažnyčios mokytoju. Albertas yra gamtos mokslų globėjas.

Parengta pagal „Šventųjų gyvenimus“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien