Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 10 02

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Angelai sargai: gyvenimo kelionės palydovai

Wikipedia.org nuotrauka

Spalio 2 d. Visuotinė Bažnyčia mini Šv. Angelus Sargus.

„Neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė.
Juk jis palieps savo angelams,
kad saugotų tave visur, kur tik eitumei.
Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum“ (Ps 91, 10-12)

Dievas globoja visą pasaulį savo Apvaizda, visur būdamas savo visagalybe, išmintimi, savo esme. Netgi mūsų mintys ir norai yra Jam aiškiausiai žinomi ir suprantami. Jis yra mūsų Kūrėjas, Valdovas ir Tėvas. Pamilęs mus amžina meile, Jis siunčia tautoms ir pavieniams asmenims globoti, saugoti ir valdyti savo dangiškąsias dvasias – Angelus Sargus.

Savo gerąjį Angelą Sargą turime kiekvienas nuo pat mažens. Apie tai kalbėjo ir Išganytojas – „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mt 18, 10). Katalikų Bažnyčia moko, kad angelai – tai Dievo sutvertos dvasinės būtybės, neturinčios žmogiškojo kūno.

Šv. Angelų Sargų šventė pirmiausia pasirodė Ispanijoje ir Prancūzijoje XVII a. 1667 m., reikalaujant imperatoriui Ferdinandui II, popiežius Klemensas IX šiai šventei paskyrė pirmą rugsėjo sekmadienį. Popiežius Pijus X šią dieną dar kartą patvirtino, kad ši šventė Bažnyčioje būtų minima spalio 2 d.

2018 m. popiežius Pranciškus šia proga kalbėjo, kad šventieji Angelai Sargai yra ypatinga pagalba, kurią Viešpats pažadėjo savo tautai ir mums, keliaujantiems gyvenimo keliu. Mišių skaitinyje iš Išėjimo knygos skaitėme: „Tikėk manimi, aš siunčiu angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti tave į vietą, kurią paruošiau” (Iš 23, 20).

Gyvenimas būtent ir yra kelionė, kurioje mums reikia palydovų ir globėjų pagalbos, reikia žmogiško kelrodžio arba kelrodžio, panašaus į žmogišką, kad mums padėtų žvelgti į ten, kur turime eiti.

Pasak popiežiaus, mūsų gyvenimo kelionėje yra trys galimi pavojai.

Yra pavojus neiti. Kiek daug žmonių sustoja ir neina, visas jų gyvenimas sustoja, jie nejuda, nieko neveikia. Tai pavojinga. Galima prisiminti vyrą iš Evangelijos, kuris bijojo investuoti talentą (vertingą pinigą), jį užkasė manydamas: „Būsiu ramus, nesuklysiu, nerizikuosiu.“  Tačiau žinome, – kas stovi vietoje, ilgainiui sugenda.

Kitas pavojus – suklysti, pasirenkant ne tą kelią. Tik jo pradžioje lengva apsigręžti. Taip pat yra pavojus palikti kelią dėl aikštės, keliauti pirmyn atgal, pasiklysti tarsi labirinte, iš jo nebeišeiti. Angelas yra tam, kad padėtų nesuklysti renkantis kelią, eiti toliau teisingu keliu. Tačiau reikia mūsų maldos, pagalbos prašymo.

Viešpats sako: „Būk jam atidus ir klausyk jo balso.“ Angelas autoritetingas, gali mums kalbėti. Tad klausykis jo. „Klausyk jo balso ir nemaištauk prieš jį.“ Reikia klausytis to, ką įkvepia Šventoji Dvasia, tačiau mums tai perduoda Angelas.

„Norėčiau jūsų paklausti: ar kalbatės su savo Angelu? Ar žinote savo Angelo vardą? Ar klausotės savo Angelo? Ar leidžiate, kad paėmęs už rankos jus vestų keliu arba stumteltų, kad išjudintų?“

Angelų buvimas mūsų gyvenime ir jų vaidmuo yra tuo labai svarbūs, kad leidžia ne tik gerai nukeliauti, bet ir parodo, iki kokio tikslo turime atkeliauti. Šiandienos Mišių Evangelijoje pagal Matą parašyta: „Žiūrėkite, – sako Viešpats, – kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.“ Todėl Angelo Sargo slėpinys apima taip pat dangiškojo Tėvo kontempliavimą, kuriam suprasti reikia Viešpaties malonės.

Mūsų Angelas ne tik yra su mumis, bet mato Dievą Tėvą, yra santykyje su Juo. Jis – kasdienis mūsų tiltas, kuris nuo atsikėlimo valandos iki atgulimo vakare mus palydi ir yra ryšyje su Tėvu. Angelas yra kasdieniai vartai į transcendenciją, į susitikimą su Tėvu. „Angelas man padeda eiti gyvenimo keliu todėl, kad jis mato Tėvą ir žino, kuriuo keliu pas Jį nueiti. Neužmirškime šio mūsų gyvenimo kelionės palydovo“, – sakė Pranciškus.

Parengta pagal Vatican News informaciją

Kas yra „bernardinai“?

Arba kodėl „Bernardinai.lt“ yra nemokama žiniasklaida ir kodėl kviečiame tapti partneriais paremiant.