2021 06 18

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Elžbieta iš Šėnau – šventoji regėtoja

Šv. Elžbieta iš Šėnau. (Elisabeth von Schönau) hausamdom-frankfurt.de nuotrauka

Elžbieta iš Šėnau (Vokietija) benediktinių vienuolyną įstojo būdama dvylikos. Pirmąjį regėjimą patyrė 1152 m., vėliau išgarsėjo savo ekstazėmis, pranašystėmis. Patyrė nemažai velnio gundymų. 1157 m. tapo vienuolyno abate.

Nuo pat jaunystės Elžbieta buvo pamaldi, atsidavusi atgailai, apsimarinimams ir pasninkui, stropiai besilaikanti griežtos benediktinių regulos. Elžbieta buvo apdovanota regėjimais ir ekstazėmis, kurie dažniausiai ją aplankydavo sekmadieniais ir šventadieniais. Ji regėdavo Kristų, Švč. Mergelę Mariją, angelą ar šventuosius, kurie jai kalbėdavo; matydavo gana realistiškus Kritaus kančios, Prisikėlimo vaizdinius, kitus Senojo ir Naujojo Testamento įvykius.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Tai, ką regėjo, Elžbieta surašė ant vaškinių lentelių. Jos vyresnioji, Hildelina, liepė jai papasakoti apie tai savo broliui Ekbertui, kunigui iš Bonos. Elžbieta nusigando, kad ją palaikys apgavike, bet pakluso. Ekbertas, vėliau pats tapęs benediktinų vienuoliu, parašė jos biografiją ir užrašė jos regėjimus trijose knygose. Šie veikalai vėliau buvo publikuoti.

Elžbietos regėjimai traktuojami labai įvairiai. Bažnyčia niekuomet neišsakė savo pozicijos jų atžvilgiu ir jų netyrė. Pati Elžbieta buvo įsitikinusi regėjimų antgamtine kilme, jos brolis buvo tos pačios nuomonės. Žymus mokslininkas benediktinas Tritemijus laiko juos autentiškais. Kitas mokslininkas, filosofas ir teologas Euzebijus Amortas, mano, kad tai tėra Elžbietos vaizduotės vaisius.

Oficialiai Elžbieta nebuvo kanonizuota, tačiau kai jos regėjimų knygos buvo išspausdintos, ji buvo minima kaip šventoji. 1584 m. jos vardas įrašytas į Romos „Martirologiją“.