2021 04 06

bernardinai.lt

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Eutichijus: žmonių mylimas Konstantinopolio patriarchas

Hagia Sophia soboras Stambule šiandien
Hagia Sophia soboras Stambule šiandien

Teijonas, Frigija, apie 512 m. – Konstantinopolis, 582 m. balandžio 6 d.

Šv. Eutichijus gimė Frigijoje apie 512 m., išsilavinimą gavo Augustopolyje bei Konstantinopolyje. Vėliau persikėlė į Amasėją ir įstojo į tenykštį vienuolyną. Po kiek laiko jam teko lydėti miesto vyskupą į Konstantinopolį ir ten apsistojo netoli Dievo Motinos bažnyčios.

Sulaukęs trisdešimties metų priėmė kunigystės šventimus, grįžo į Amasėją, kur buvo paskirtas savojo vienuolyno igumenu. Jam vadovaujant bendruomenė labai sustiprėjo ir išaugo. Amasėjos vyskupas dar kartą delegavo Eutichijų jo vardu vykti į imperijos sostinę dalyvauti Susirinkime, kuris rengėsi pasmerkti vadinamuosius „Tris skyrius“. Eutichijus rado patriarchą Meną jau prie gyvenimo pabaigos ir 552 m. rugpjūčio pabaigoje imperatorius Justinijonas kaip tik Eutichijų paskyrė naujuoju patriarchu.

Konstantinopolio patriarchas šv. Eutichijus

553 m. sausio 6 d. Eutichijus parašė popiežiui Vigilijui, užtikrindamas savo ištikimybę keturiems ankstesniesiems visuotiniams susirinkimams bei popiežiaus laiškams.

Gegužės 5 d. prasidėjo susirinkimas, kuriam vadovavo Eutichijus: „Trys skyriai“ iš tiesų buvo galutinai pasmerkti.

Tačiau dar vienas teologinis klausimas sudrumstė Eutichijaus ir imperijos gyvenimą: Justinijonas paskutiniais savo gyvenimo metais pasuko į eretišką poziciją, o kai patriarchas išdrįso pasipriešinti, šis 565 m. sausio 25 d. įsakė Eutichijų suimti ir uždaryti vienuolyne, kol galiausiai ištrėmė jį į Amasėją.

Mirus naujajam patriarchui Jonui III Scholastikui, 577 m. rugsėjo 12 d. imperatorius Justinas sugrąžino Eutichijų į jam priklausančias pareigas.

Dievo Motinos mozaika Šventosios Sofijos (Hagia Sophia) sobore

Labai žmonių mėgstamas, senasis patriarchas buvo šiltai sutiktas Konstantinopolyje, kur ramiai pragyveno dar penkerius metus, neminint vienos teologinės kontroversijos su būsimuoju popiežiumi Grigaliumi Didžiuoju. Kalbėdamas apie prisikėlusių kūnų prigimtį, Eutichijus vienoje savo knygoje teigė juos esant neapčiuopiamus. Knyga buvo sudeginta.

Eutichijus mirė 582 m. balandžio 6 d. Dar ir šiandien ši data minima ne vien Rytų, bet ir Vakarų tradicijos Bažnyčioje. Jo mokinys ir bendražygis kunigas Eustratas parašė Eutichijaus Gyvenimą. Be jo laiško popiežiui Vigilijui, yra išlikęs pamokslas Velykoms ir apie Eucharistiją.

Pagal Santi, beati e testimoni