Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 11 05

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Gvidas Marija Konforti – mūsų dienų Kinijos evangelizuotojas

Guido Maria Conforti. „Wikimedia Commons“ nuotrauka

Jis turėjo geležinę valią, didžiulę aistrą skleisti Evangeliją ir daugybę svajonių, kurios skaidrino jo dienas, tačiau – ne sveikatą. Epilepsija ir somnambulizmas būtų sustabdęs bet ką, tačiau jis ėmėsi darbo, kupinas užsidegimo ir atkaklumo, ir jo svajonės išsipildė.

Gvidas Marija Konforti troško atnaujinti Kinijos evangelizaciją, kuri buvo nutrūkusi po didžiojo jėzuitų misionieriaus šv. Pranciškaus Ksavero mirties 1552 m. Kadangi liga stipriai ribojo paties Gvido gyvenimą, jis šiam užmojui įkūrė misionierių kongregaciją. Jam pavyko sugrąžinti į Bažnyčios gyvenimą evangelinę misijos ad gentes dvasią, kuri dėl įvairių priežasčių buvo labai sumenkusi.

Šv. Gvidas Marija Konforti (Guido Maria Conforti, 1865–1931), šv. Pranciškaus Ksavero misijų draugijos steigėjas, gimė netoli Parmos, Šiaurės Italijoje. Nuo pat ankstyvos jaunystės svajojo apie misijas, tačiau tik trisdešimties metų sulaukęs gavo savo vyskupo palaiminimą šiam darbai, nors tada pats tiesiai į misijas vykti negalėjo. Pirmieji Konforti įkurtos misijų Šv. Ksavero kongregacijos kunigai išvyko į Kiniją, vėliau į Afriką. Popiežius Leonas XIII Gvidą Konforti paskyrė arkivyskupu į Raveną, tačiau vėliau dėl ligos jis gavo Pijaus X leidimą atsidėti vien tik kongregacijos reikalams. Sustiprėjus sveikatai, šv. Pijus X jam pavedė Parmos vyskupo sostą.

Nors arkivyskupas Konforti sėkmingai valdė vyskupiją net 24 metus, tačiau didelę dalį savo dėmesio skyrė misijų veiklai. Vyskupaudamas Parmoje jis kelis kartus lankėsi Afrikoje ir Kinijoje, įkūrė misijinę kunigų sąjungą, priešinosi kolonijiniams karams, karštai gynė Afrikos ir Azijos tautų teises.

Guido Maria Conforti 1928 m. Kinijoje. Wikipedia.org nuotrauka

„Jūs neatstovaujate jokiai žemiškai valdžiai, jūs neremiate jokio valdovo ir vienintelė jūsų atrama yra Kristus“, – sakė arkivyskupas Gvidas savo misionieriams. Jis buvo giliai įsitikinęs Bažnyčios misijine prigimtimi, tad ir visų krikščionių pašaukimu kiekvienam pagal savo gyvenimo kelią ir galimybes bendradarbiauti vardan Evangelijos skelbimo iki pat žemės pakraščių.

Jo gyvenimas liudija, jog kiekviena krikščionių bendruomenė yra pašaukta užmesti artimo meilės audinio metmenis iki pat žemės pakraščių, kad toliausiai esantieji pajustų, jog rūpestis jais yra toks pats, kaip ir tais, kurie yra savosios bendruomenės nariai ir kad vyskupas yra konsekruotas ne tik tai vienai vyskupijai, o viso pasaulio išganymui.

Gvidas Marija Konforti mirė 1931 m. Jį į Altorių garbę iškėlė popiežius Jonas Paulius II 1996 m.

Parengta pagal Vatikano radiją.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien