2021 10 27

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Ivo Helory – neturtingųjų advokatas

Rogier van der Weyden, „Šv. Ivo“, apie 1450 m. Wikipedia.org nuotrauka

Šv. Ivo gimė 1253 m. Prancūzijoje, mirė 1303 gegužės 19 d.

Keturiolikmetis šv. Ivo pradėjo studijuoti teisę, filosofiją, teologiją Paryžiuje. Oficialią darbo karjerą pradėjo Reno mieste (Prancūzija), vėliau – Tregere. 1284 m. buvo įšventintas kunigu ir klebonavo įvairiuose miesteliuose.

Po keturiolikos klebono tarnystės metų jis sugrįžo pas tėvus ir pašventė visas savo jėgas neturtingiesiems ir prislėgtiesiems, pagelbėdamas jiems pasaulietiniuose ir bažnytiniuose teismuose. Dėl savo asketiškos laikysenos ir energijos, su kuria jis padėjo neturtingiesiems, šv. Ivo vadinamas „Neturtingųjų advokatu“.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. Ši draugija buvo pasiekusi net Braziliją.

Šv. Ivo 1347 m.  kanonizavo popiežius Klemensas VI.

Kviečiame remti Bernardinai.lt

Jei mus skaitote, žiūrite ar klausotės, galite prisidėti ir prie mūsų gyvavimo, taip tapdami misijos įgyvendinimo partneriais.

Taip, paremsiu