Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2022 06 23

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Jonas Krikštytojas – pranašas tarp dviejų Testamentų

Šv. Jono Krikštytojo kankinystė. Masaccio, 1426 m. Wikipedia.org nuotrauka

Birželio 24 d. liturgijoje minimas šv. Jono Krikštytojo gimimas šiemet yra perkeliamas į birželio 23-iąją, nes sutampa su Švč. Jėzaus Širdies iškilme, švenčiama trečiąjį penktadienį po Sekminių. Katalikų liturgijoje paprastai minima mirties, arba gimimo dangui, diena. Švenčiame tik du svarbius gimtadienius: Švč. Mergelės Marijos ir Jono Krikštytojo. Taip pabrėžiamas išskirtinis ryšys, siejantis šiuos asmenis su Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpiniu.

Keturios Evangelijos daug dėmesio skiria Jonui Krikštytojui – pranašui, kuris užbaigia Senąjį Testamentą ir pradeda Naująjį, kuris skelbia, jog Jėzus iš Nazareto yra Mesijas, Viešpaties Pateptasis.

Pats Jėzus apie Joną kalba šiais žodžiais: „Jis yra tasai, apie kurį parašyta: Štai aš siunčiu pirm tavęs savo pasiuntinį, ir jis nuties tau kelią. Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį“ (Mt 11, 10–11).

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Jono tėvas Zacharijas – Elzbietos, Marijos giminaitės, vyras – buvo Senojo Testamento kunigas. Jis nepatikėjo žinia, jog susilauks palikuonio, dėl to iš jo buvo atimtas balsas iki pat berniuko apipjaustymo dienos. Tėvas ir motina jam suteikė Dievo nurodytą vardą Jonas, kuris reiškia „Viešpats suteikia malonę“.

Šventosios Dvasios įkvėptas Zacharijas apie sūnaus misiją kalbėjo: „Tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi jo žmones pažinti išganymą iš nuodėmių atleidimo“ (Lk 1, 76–77).

Taip ir įvyko, kai po trisdešimties metų Jonas ėmė krikštyti žmones Jordano upėje, raginti atsiversti ir ruoštis priartėjusiam Mesijo atėjimui. Dėl to jis ir vadinamas „Krikštytoju“.

Leonardo, Šv. Jonas Krikštytojas, 1513-1516. Wikipedia.org nuotrauka

Kai vieną dieną pas jį atėjęs Jėzus pasiprašė būti pakrikštytas, Jonas iš pradžių atsisakė, bet paskui sutiko ir pamatė ant Jėzaus nusileidžiančią Šventąją Dvasią ir išgirdo Dievo balsą, skelbiantį, jog jis yra jo Sūnus.

Šituo Krikštytojo misija dar nesibaigė. Netrukus iš jo buvo pareikalauta būti Jėzaus pirmtaku pasitinkant smurtinę mirtį. Jonas buvo nukirsdintas karaliaus Erodo kalėjime ir savo mirtimi jis dar kartą paliudijo Dievo Avinėlį, kurį pirmasis atpažino ir viešai skelbė.

Pagal 2012 m. birželio 26 d. Benedikto XVI katechezę

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu