Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2023 03 19

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Jonas Nepomukas – sąžinės kankinys

Szymonas Czechowiczius, „Šv. Jono Nepomuko kankinystė“ (1750 m.). Wikipedia.org nuotrauka

Kadangi šiais metais šv. Juozapo iškilmė sutampa su sekmadieniu, ji yra nukeliama į pirmadienį, kovo 20 d. Todėl šiandien prisiminkime šv. Joną Nepomuką, kuris paprastai minimas kovo 20-ąją.

Jonas Nepomukas (Jan Hasyl z Pomuku; 1340–1393) 1380 m. buvo įšventintas kunigu, studijavo kanonų teisę Prahoje, vėliau Paduvoje, kur gavo doctor decretorum laipsnį. Dar anksčiau jis tarnavo Prahos arkivyskupo kanceliarijoje notaru, o nuo 1377 m. – kancleriu. Popiežiaus dekretu 1380 m. jam buvo pavesta Prahos Šv. Galiaus parapija, skirta aptarnauti Prahos vokiečius katalikus.

Tapęs arkivyskupo Jono Jenšteino generaliniu vikaru, Jonas 1389 m. persikėlė iš parapijos į Saazo arkidiakoniją. Kilus ginčui tarp arkivyskupo ir karaliaus Vaclovo IV, kuris užsispyrė Kladrubio abatiją padaryti vyskupija ir ten paskirti savo favoritą V. Kraliką, Jonas karaliaus planui pasipriešino ir gynė arkivyskupo jurisdikciją. Už tai buvo suimtas ir po kankinimų bei tardymo 1393 m. kovo 19-osios ar 20-osios naktį nustumtas nuo Karolio tilto į Moldavos upę.

Šitokias mirties priežastis savo skunde popiežiui Bonifacui IX 1393 m. pateikia arkivyskupas Jenšteinas. Tas skundas surastas tik 1752 m., t. y. jau po Jono kanonizacijos. Tačiau sakoma, kad Jonas žuvo, nes nenorėjo išduoti išpažinties paslapties, kai Vaclovas pareikalavo jį pasakyti karalienės meilužio pavardę, kurią ji esą išpažinusi Jonui.

Kai 1693 m. Jono garbei ant Karolio tilto buvo pastatytas paminklas, jis pradėtas laikyti tiltų globėju ir saugotoju nuo potvynių, taip pat neteisingai kaltinamų asmenų užtarėju.

Lietuvoje Jono kultą išplatino jėzuitai. Jis liaudies vadinamas Joneliu, yra didžiai gerbiamas. Liaudies mene Nepomukas visur vaizduojamas su kunigo rūbais, kamža, stula ir birete, knyga ar kryžiumi rankose.

Parengta pagal „Šventųjų gyvenimus“.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu