Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2022 05 01

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Juozapas Darbininkas: darbas Dievo plane

Pietro Annigoni, „Jėzus ir šv. Juozapas Darbininkas“ (fragmentas). Wikipedia.org nuotrauka

Gegužės 1-ąją Bažnyčia mini Šv. Juozapo Darbininko šventę, kurią į liturginį kalendorių 1955 m. įrašė popiežius Pijus XII, norėdamas, kad, minint Tarptautinę darbo dieną, tikintys darbininkai šią dieną turėtų ir savo krikščionišką šventę.

1870 m. popiežius Pijus IX Juozapą paskelbė visuotinės Bažnyčios globėju, popiežius Leonas XIII pateikė jį kaip šeimos tėvo pavyzdį, Benediktas XV jo globai pavedė darbininkus, Pijus XI pasiūlė jį socialinio teisingumo pavyzdžiu, o Pijus XII 1955 m. įvedė naują – Šv. Juozapo Darbininko – šventę.

„Palaimink, Viešpatie, mūsų rankų darbą – kyla į dangų malda iš plataus ir daugiaformio  darbo žmonių pasaulio“, – kalbėjo šv. Jonas Paulius II 2000 m. gegužės 1-ąją susitikęs su viso pasaulio darbininkijos atstovais.

„Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą, į save panašų, ir paliepė jam valdyti žemę. Negalime pamiršti, kad ir Jėzus savo paslėpto gyvenimo metu, tai yra dar prieš savo viešosios misijos pradžią, gyveno Nazarete ir dirbo staliaus Juozapo dirbtuvėje. Įsikūnijimu išaukštindamas žmogaus orumą, Jėzus Kristus kartu išaukštino ir žmogaus darbą. Dėl to Dievo plane darbas yra žmogaus teisė ir pareiga“, – kalbėjo šv. Jonas Paulius II prieš 17 metų kartu su pasaulio darbininkijos atstovais minėdamas Šv. Juozapo Darbininko šventę.

Apie darbą ne kartą yra pasisakęs ir popiežius Pranciškus. 2014 m. kovą susitikęs su Italijos metalurgijos pramonės darbininkais popiežius sakė: „Darbo tikslas nėra tik pelno kaupimas; virš visko turi būti rūpinimasis žmogumi ir jo orumu. Jei žmogus netenka darbo, pažeidžiamas jo orumas! Kas neturi darbo arba neuždirba pakankamai, rizikuoja būti išstumti į visuomenės paribį, kur gresia pavojus tapti socialinės atskirties aukomis.“

Atsakingieji už politikos, ekonomikos ir visuomenės gyvenimo tvarkymą yra pašaukti daryti tokius sprendimus, kurie remtųsi teisingumu ir solidarumu.

Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie jaunimo nusivylimą, kai pradedant savarankišką gyvenimą susiduriama su nedarbo problema. „Šventasis Juozapas teužtaria jaunus žmones, kad jie sugebėtų svajoti, rizikuoti dėl didžių dalykų, dėl tų dalykų, kuriuos Dievas svajoja mums“, – tokio turinio žinutę 2017 m. gegužės 1-ąją popiežius Pranciškus paskelbė savo paskyroje tviterio tinkle.

O laiške „Patris corde“ Pranciškus teigia: „Šventasis Juozapas buvo dailidė, kuris dorai dirbo, kad išlaikytų savo šeimą. Iš jo Jėzus išmoko, kaip vertinga, oru ir džiugu valgyti duoną – savo darbo vaisių.

(…) Kaip galėtume kalbėti apie žmogiškąjį orumą, jei nesiektume, kad visi ir kiekvienas turėtų oraus pragyvenimo galimybę?

Dirbantis žmogus, nepriklausomai nuo to, kokią užduotį atlieka, bendradarbiauja su pačiu Dievu ir tampa mus supančio pasaulio kūrėju. Mūsų laikų krizė, kuri yra ekonominė, socialinė, kultūrinė ir dvasinė, tebūna mums visiems iššūkis iš naujo įžvelgti darbo vertę, prasmę ir būtinybę, kad iš naujo atsirastų „normalumas“, kur nė vienas nebūtų išskirtas. (…) Prašykime šventąjį Juozapą darbininką, kad gebėtume rasti būdų, kaip įgyvendinti įsipareigojimą suteikti darbą kiekvienam jaunuoliui, kiekvienam asmeniui, kiekvienai šeimai!“

Parengta pagal Vatikano radiją ir Bažnyčios dokumentus.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien