Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 07 29

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šv. Morta, Marija ir Lozorius – atsidavę Jėzaus bičiuliai ir sekėjai

Alessandro Allori, „Jėzus Mortos ir Marijos namuose“ (1605 m., drobė, aliejus). Kunsthistorisches Museum Vienoje eksponatas. „Wikimedia Commons“ nuotrauka

Šiais metais tradicinė šv. Mortos liturginė šventė pasipildo. Nuo šiol liepos 29-ąją minėsime ir Mortos seserį Mariją bei brolį Lozorių.

Betanijos namuose Viešpats Jėzus patyrė Mortos, Marijos ir Lozoriaus šeimynišką dvasią bei draugystę. Evangelijoje pagal Joną skaitome žodžius, kad Jėzus „juos mylėjo“. Morta dosniai pasiūlė jam svetingumą, Marija įdėmiai klausėsi Jo žodžių, o Lozorius skubiai paliko kapą, paliepus Tam, kuris pažemino mirtį. Šie trijų Betanijos brolių gyvenimo bruožai minimi Vatikano dekrete, kuriuo įvedama nauja šventė.

Atsižvelgiant į „svarbų evangelinį liudijimą“ – savo namuose Viešpačiui Jėzui parodytą dosnų svetingumą, nuoširdų Jo žodžių klausymąsi, tikėjimą, kad Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas, popiežius Pranciškus nurodė, kad šventųjų Mortos, Marijos ir Lozoriaus atminimas būtų įrašytas į Visuotinį Romos kalendorių.

Lotynų Bažnyčioje ilgai vyravo netikrumas dėl evangelijose minimos Marijos tapatybės – Magdalietės, kuriai Kristus apsireiškė po prisikėlimo; Mortos sesers; nusidėjėlės, kuriai Viešpats atleido nuodėmes. Todėl liepos 29 d. buvo minima vien Morta.

Kai kas Mariją Betanietę tapatino su Magdalena, Marija Magdaliete. Tačiau jau šeštajame dešimtmetyje reformuojant Romos kalendorių buvo nustatyta, jog labiau tikėtina, kad kalbama apie dvi skirtingas asmenybes. Buvo nuspręsta galutinai išspręsti šią painiavą ir šventuosius Mortą, Mariją ir Lozorių minėti tą pačią dieną. Beje, benediktinų ar Šventosios žemės kalendoriai tris brolius iš Betanijos jau mini kartu.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Evangelija sako, kad Jėzus labai mylėjo tris Betanijos brolius. Iš Luko ir Jono sužinome, kad jų temperamentai skirtingi, tačiau jie visi sugeba priimti Viešpatį Jėzų į savo namus. Jie suteikia Jėzui fizinę erdvę, kai jam norisi praleisti ramybės akimirkas su draugais. Todėl šis liturginis minėjimas pabrėžia trijų brolių svetingumą Jėzui ir Jo žodžiams bei Jėzaus meilę jiems.

Tai šventė, suteikianti progą iš naujo atrasti draugystės, svetingumo, taip pat ir šeimos santykių vertę, padedančių laikytis Jėzaus Žodžio. Pasitaiko, kad šeima tampa kliūtimi gyventi Evangelija, sekti Jėzumi ir priimti radikalius sprendimus. Betanijos namai mums yra puikus pavyzdys, kad būtent šeimyniniai santykiai – broliai, seserys ar kiti giminaičiai – padeda mums savo pavyzdžiu atverti širdis ir priimti Jėzų.

Pagal Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretą ir Vatican News informaciją

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite