2022 05 14

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Motiejus – bendruomenės išrinktas apaštalas

Šv. Motiejus. Simone Martini mokykla. (1317–1319 m., Siena). Wikipedia.org nuotrauka

Gegužės 14 d. – šv. apaštalo Motiejaus šventė.

Motiejus (I a.) buvo apaštalu išrinktas vietoje Jėzaus išdaviko Judo (Apd 1, 15–26). Kaip rašoma Apaštalų darbų knygoje, 120 tikinčiųjų susirinko maldai ir apmąstymams, kad išrinktų dvyliktąjį apaštalą. Šv. Petras turėjo vieną kriterijų – žmogus turėjo būti tarp Jėzaus mokinių nuo pat Jo viešojo gyvenimo pradžios iki žengimo į dangų. Taip rinkimuose atsirado du kandidatai: Juozapas Barsabas ir Motiejus.

Drauge pasimeldę išrinko Motiejų. Jis buvo Jėzaus krikšto Jordano upėje, jo įžengimo į dangų ir prisikėlimo liudininkas. Kartu su kitais apaštalais per Sekmines gavo Šventąją Dvasią.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Sunku nustatyti vietoves ar laiką, kur jis apaštalavo. Teigiama, kad iš pradžių jis veikė Judėjoje, vėliau Kapadokijoje ir netoli Kaspijos jūros. Etiopijos tradicija ir netikri Andriejaus ir Motiejaus „darbai“ teigia, kad jis darbavosi šiuose kraštuose, Kanibalso mieste. Legenda pasakoja, kad mirė prikaltas prie kryžiaus. Kiti rašytojai teigia, kad buvo užmuštas akmenimis Jeruzalėje. Viena yra tikra, kad Motiejus mirė kankinio mirtimi už Kristų.

Kartais painiojami Motiejaus ir Mato simboliai mene: kirvis ir alebarda, t. y. ginklai, kuriais jie buvo nužudyti.

Imperatoriaus Konstantino motina šv. Elena tariamas apaštalo Motiejaus relikvijas atgabeno į Romą. Iki 1969 m. Romos kalendoriaus reformos jo šventė buvo švenčiama vasario 25 d.

Šv. Motiejus globoja stalius, dailides, kalvius, inžinierius.