2021 08 21

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Pijus X: „Viską atnaujinti Kristuje!“

Pijus X (Giuseppe Melchiorre Sarto) savo vardu pagerbė anksčiau šį vardą turėjusius pontifikus, ypač Pijų IX, kovojusį su liberaliais teologais. Wikipedia.org nuotrauka

Šiandien Bažnyčia mini šv. Popiežių Pijų X.

Giuseppe Sarto, Mantovos vyskupas (1884 m.) ir Venecijos patriarchas (1893 m.), Petro sostą užėmė pasirinkdamas Pijaus X vardą. Tai pirmasis šių laikų popiežius, kilęs iš valstiečių sluoksnio, – panašiai, kaip praėjus 65 metams išrinktas popiežius Jonas XXIII.

Pijus X buvo vienas iš pirmųjų popiežių, nuėjusių visą sielovadininko kelią nuo kapeliono iki popiežiaus.

Šavo dokumentu Motu proprio „Tra le sollecitudini“ (1903 m., ital. – „tarp rūpesčių“) teigia, kad dalyvavimas šventuosiuose slėpiniuose yra pirmasis ir nepakeičiamas krikščionio gyvenimo šaltinis.

Gynė tikėjimo doktrinos integralumą, skatino dažnesnį Komunijos priėmimą, taip pat vaikams.

Pradėjo bažnytinės teisės reformą, rūpinosi Romos miesto statuso klausimu ir Katalikų Akcija, skyrė daug dėmesio kunigų ugdymui, jo dėka buvo parengtas naujas katekizmas, rėmė biblinį judėjimą, skatino liturgijos bažnytinio giedojimo reformą.

1903–1914 m. vykdęs vyriausiojo ganytojo pareigas, šis popiežius savo pontifikato šūkiu pasirinko „Omnia instaurare in Christo!“ – „Viską atnaujinti Kristuje!“

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Svetainės lankytojų periodinė parama yra pagrindinis „Bernardinai.lt“ veiklos finansavimo šaltinis.

Šiandien ypač reikia Jūsų, mieli „Bernardinai.lt“ bičiuliai, pagalbos.

Taip, paremsiu