2020 06 23

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šv. Tomas Garnetas – atleidęs savo išdavėjams

Šv. Tomas Garnetas sanalbano.org nuotrauka

Tomas Garnetas (Thomas Garnet) buvo kunigas jėzuitas, gimęs 1575 m. Sadarke, Londone, garsioje šeimoje. Dėl protestantizmo įsigalėjimo, katalikai paprastai išsilavinimo siekdavo kitose Europos valstybėse. Tad ir Tomas studijas baigė Prancūzijoje bei Ispanijoje. 1599 m. priėmė kunigystės šventimus. Iš pradžių buvo diacezinis kunigas, o vėliau įstojo į jėzuitų ordiną, kur jį pasitiko jo dėdė Henrikas Garnetas. Tomas buvo vienas pirmųjų novicijų persekiojimų metais.

Jaunam kunigui teko greitai patirti prieš katalikus nukreiptas represijas, kurias tęsė karalius Jokūbas I, žiaurumu pagarsėjusios karalienės Elžbietos I įpėdinis. Tomas išsiunčiamas į tremtį Belgijoje, Leveno mieste.

1607 m. jis grįžo namo, tačiau šnipas įdavė jį valdžiai. Tomas buvo įkalintas ir nuteistas mirties bausme, nes atsisakė prisiekti karalienei, nepripažindamas jos viršenybės savo pavaldinių sąžinei.

1608 m. birželio 23 d., atvesdintas į egzekucijos vietą Londone, minios akyse jis pakartojo esąs nekaltas, išsakė savo džiaugsmą mirti už tikėjimą, vieną po kito parodė į tuos, kurie prisidėjo prie jo mirties ir kiekvienam ištarė atleidimo žodžius.

Jo mirtis buvo svarbus postūmis katalikams – maždaug du šimtai tikinčiųjų, perėmusių anglikonų reformą, grįžo į Katalikų bažnyčią.

Tomą 1929 m. beatifikavo popiežius Pijus XI, o 1970 m. birželio 21 d. popiežius Paulius VI kanonizavo kartu su 39 kitais kunigais bei pasauliečiais, tapusiais kankiniais 1535–1679 metų laikotarpiu Anglijoje ir Velse.

Pagal Santi, beati e testimoni