Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 08 02

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Švč. Mergelė Marija, Angelų Karalienė – Porciunkulės atlaidai

Porciunkulės bažnytėlė Asyžiuje. EWTN nuotrauka

Kalno, ant kurio įsikūręs Asyžius, papėdėje atsiskyrėliai iš Palestinos pirmaisiais krikščionybės amžiais pastatė koplytėlę. Koplytėlė kartu su nedideliu žemės plotu VI a. buvo atiduota šv. Benediktui. Manoma, kad pavadinimas „Porciunkulė“, reiškiantis „maža dalelytė“, kilo iš šio nuosavybės perdavimo. Maža bažnytėlė buvo pavadinta Angelų Marijos vardu, o Asyžiaus gyventojai dažnai ėjo į ją melstis.

Kai šv. Pranciškus paliko pasaulietinį gyvenimą, pirmiausia jis ėmėsi atstatyti šalia Asyžiaus buvusias bažnytėles, tarp jų ir šią apgriuvusią Marijos, Angelų Karalienės, šventovę. Pranciškus patyrė daug dieviškų malonių ir antgamtinių patirčių šioje bažnytėlėje. Būtent Porciunkulė tapo Mažesniųjų brolių ordino lopšiu.

Vieną naktį Porciunkulėje šv. Pranciškų apėmė dvasios pagava. Jis pamatė Viešpatį ir Dievo Motiną, apsuptą dangaus angelų. Apimtas nuostabos ir pagarbos, Pranciškus parpuolė ant žemės ir pagarbino Dievą. Tuomet jis išgirdo Viešpaties balsą, su neapsakomu švelnumu kviečiantį prašyti specialios malonės. Niekas Pranciškui nebuvo taip brangu kaip sielų išganymas, todėl po kelių apmąstymo akimirkų jis paprašė suteikti atlaidų malonę visiems, kurie išpažinę nuodėmes ir atsižadėję blogio aplankys šią mažą bažnytėlę. Marija atsiklaupė prie savo Dieviškąjį Sūnų ir pakartojo ištikimojo tarno prašymą.

Popiežius Pranciškus Porciunkulėje. EPA nuotrauka

Tada Viešpats pasakė Pranciškui: „Tavo prašymas labai didelis, bet visgi jis bus išpildytas. Eik pas mano vietininką Žemėje, kuriam daviau galią surišti ir atrišti, ir mano vardu paprašyk suteikti šiuos atlaidus.“

Nedelsdamas šv. Pranciškus nuvyko pas popiežių Honorijų III, kuris, įsitikinęs vizijos autentiškumu, išpildė jo prašymą, tačiau įvedė apribojimą, kad atlaidus galima pelnyti tik vieną kartą per metus, rugpjūčio 2-ąją, bažnytėlės pašventinimo dieną. Popiežiaus priesaku septynių vyskupų akivaizdoje Pranciškus miniai žmonių pamokslavo apie ypatingą Porciunkulės atlaidų malonę. Nuo to laiko Porciunkulė tapo kasmetine nesuskaičiuojamos daugybės piligrimų traukos vieta. Vėliau atlaidai išsiplėtė ir juos įprastomis sąlygomis (atlikus išpažintį, išsižadėjus bet kokio prisirišimo prie nuodėmės, priėmus šv. Komuniją ir pasimeldus popiežiaus intencija) pelno kiekvienas bet kurią metų dieną aplankęs Porciunkulės bažnytėlę.

Po kurio laiko ant mažytės koplyčios buvo pastatyta didelė bazilika, o Porciunkulė išliko originalios būklės bazilikos viduje. Laikui bėgant popiežiai, naudodamiesi savo įgaliojimais, išplėtė atlaidų sąlygas ir dabar atlaidus galima pelnyti rugpjūčio 2 dieną aplankius bet kurią parapinę ar pranciškonų bažnyčią. Be to, atlaidus galima pelnyti ir skaistykloje esančioms sieloms.

 

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite