2022 08 05

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas (Snieginė)

Tai reta Salus Populi Romani nuotrauka. Dievo Motinos paveikslą 1953 m. vainikavo Pijus XII. Atrestauravus paveisklą, karūna ir kiti papuošalai buvo nuimti ir dabar yra saugomi Šv. Petro bazilikos zakristijos muziejuje. Wikipedia.org nuotrauka

Rugpjūčio 5 d. minime Švč. Mergelės Marijos bazilikos Romoje pašventinimą (Marijos Snieginės minėjimas).

Romoje yra trys patriarchalinės bažnyčios, kuriose popiežius kartais veda pamaldas. Tai – Šv. Jono Laterano bazilika, Šv. Petro bazilika Vatikane ir Švč. Mergelės Marijos bazilika. Pastaroji yra seniausia Mergelei Marijai dedikuota bažnyčia pasaulyje, pastatyta popiežiaus Liberijaus valdymo metu (352-366).

Pasak legendos, 352 metais, tvankią rugpjūčio 4-osios naktį, Romoje Dievo Motina pasirodė sapne bevaikei turtingų senyvų sutuoktinių porai, kuri meldė Švenčiausiąją Motiną nurodyti galimą turtų paveldėtoją. Tačiau Marija išreiškė norą, kad jos garbei būtų pastatyta bažnyčia, ir pasakė, kad ta vieta būsianti apsnigta. Tą naktį Marija taip pat pasirodė sapne ir popiežiui Liberijui ir perdavė jam šį norą. 

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Kitą rytą pabudusi Roma išvydo nuostabų vaizdą – sniegą ant Eskvilino kalvos; bet nuostabiausia buvo tai, kad sniego pusnys buvo bažnyčios formos. Sniegas vasarą išties buvo stebuklas, tad bevaikė pora palaikė tai ženklu ir paaukojo pinigų bažnyčios statybai. Po dvejų metų pastatyta bažnyčia tapo svarbiausia Dievo Motinos šventove Romoje. Kadangi ją pašventino popiežius Liberijus, ji pavadinta Bazilika Liberiana. Tačiau septintajame amžiuje ją imta vadinti Didžiąja Švenčiausiosios Marijos bazilika (Basilica Maria Maggiore).
Masolino da Panicale, Sniego stebuklas. Naplio Capodimonte muziejus. Sukurta laikotarpiu tarp 1400 ir 1433 m. Wikipedia Commons nuotrauka
Bazilikos viduje, Borgezės koplyčioje, yra senovinis bizantiškas Madonos su kūdikiu paveikslas, priskiriamas šventajam Lukui. Vadinamas Romos Liaudies Gynėja (Salus Populi Romani), jis yra visoje Romoje labiausiai gerbiamas Dievo Motinos atvaizdas. Pasakojama, kad jis gelbėjo žmones per 604 metais siautusį marą ir per 1837 metų choleros epidemiją.
Kelis kartus restauruota Švenčiausiosios Marijos Didžiosios bazilika garsėja kaip pirmoji Snieginės Dievo Motinos šventovė. Stebuklingo sniego atminimui rugpjūčio 5-ąją, per jai skirtą šventę, iškilmingų šv. Mišių metu nuo Dievo Motinos koplyčios kupolo barstomi baltų rožių žiedlapiai.

Snieginė Dievo Motina plačiai žinoma visame pasaulyje, o Jungtinėse Valstijose pati didžiausia Snieginės Dievo Motinos Nacionalinė šventovė yra Belvilyje, Ilinojaus valstijoje, atvirame ore. Apmąstymams skirti sodai, susitikimų centrai ir programos šioje šventovėje leidžia maldininkams giliau pajusti Kristaus buvimą jų gyvenimuose.

Tradicinė malda
 
Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Pasitikėdami ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.
 
Naujoji malda
 
Švenčiausioji Sniegine Dievo Motina, naikinančios ir žlugdančios kūrinijos galios mus dažnai baugina, nes esame bejėgiai griausmingos jūros ir šėlstančios audros akivaizdoje. Tačiau stebuklu vasarą atsiuntusi sniegą, tu parodei, kad šios gamtos jėgos nusilenkia Dievo valiai. Tad apgink mus per audrą. Užtark mus prieš Viešpatį, kad stabdytų potvynius, malšintų uraganus, slopintų viesulus, gesintų žaibus ir siųstų lietų per sausrą. Prašome vardan tavo Sūnaus, kuris nuramino audringą jūrą, kad apsaugotų savo draugus. Amen.
 
Šaltiniai:
Anthony  F. Chiffolo „Šimtas Marijos vardų“. „Katalikų pasaulio leidiniai“;
Kun. A. Bulota, L. Benys „Šventųjų gyvenimai“.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.