Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2021 03 15

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šventasis Sostas: Bažnyčia negali laiminti tos pačios lyties asmenų sąjungų

Vyginto Skaraičio / „Fotobanko“ nuotrauka

Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacija teigia, kad Bažnyčia nėra įgaliota suteikti palaiminimo tos pačios lyties porų sąjungoms ir kad tokie laiminimai „negali būti pripažinti teisėtais“. Kartu pabrėžiama, jog tai „nereiškia [homoseksualių] asmenų pasmerkimo“.

Apie tai Kongregacija rašo šiandien išplatintame vadinamajame „Responsum ad dubium“ dokumente. Dubium – tai Kongregacijai užduodamas doktrininis klausimas, į kurį vėliau teologai viešai atsako. Šįkart klausimas buvo toks: „Ar Bažnyčia įgaliota suteikti palaiminimus tos pačios lyties asmenų sąjungoms?“ Atsakymas – neigiamas.

Dokumente rašoma, kad apie šį sprendimą popiežius Pranciškus buvo informuotas ir „davė sutikimą“ publikuoti minėtą tekstą. Jį pasirašė Kongregacijos prefektas kard. Luisas Ladaria ir sekretorius arkivysk. Giacomo Morandi.

Šventojo Sosto spaudos tarnyba taip pat išplatino „Responsum ad dubium“ komentarą. Jame pabrėžiamas „nuoširdus troškimas priimti ir lydėti homoseksualius asmenis, kuriems siūlomi tikėjimo augimo keliai“. Teologai primena, kad apie tai kalba ir popiežius Pranciškus savo apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“: Bažnyčia turi teikti pagalbą homoseksualiems asmenims, kad jie galėtų suprasti ir pilnai įgyvendinti Dievo valią savo gyvenimuose. Todėl, anot „Responsum“ autorių turi būti įvertinti pastoraciniai planai ir pasiūlymai, įskaitant tuos, kurie susiję su homoseksualių sąjungų palaiminimais.

Komentuodami, kodėl tokios sąjungos vis tik negali būti laiminamos, Kongregacijos atstovai pateikia du argumentus. Pirmasis – pabrėžiama, kad palaiminimai savo esme yra „sakramentiniai“, liturginiai Bažnyčios veiksmai, kurie reikalauja, kad laiminamasis galėtų „objektyviai ir pozityviai priimti ir išreikšti malonę, atsižvelgiant į kūrinijoje įrašytus Dievo planus“. Atkreipiamas dėmesys, kad sąjunga (net ir tvirta), kuri susijusi su lytiniais santykiais už santuokos ribų – o tai reiškia, kad tai nėra „neišardoma vyro ir moters sąjunga“, atvira naujai gyvybei – neatitinka minėtų „Dievo planų“. Šis svarstymas taikytinas ne vien homoseksualių porų klausimu, bet ir kalbant apie bet kokius santykius, kuriuose praktikuojamas lytinis gyvenimas ne santuokoje.

Kita priežastis, kodėl Bažnyčia neįgaliota laiminti tos pačios lyties sąjungų – tai „pavojus“, kad tokie palaiminimai „gali būti klaidingai siejami su Santuokos sakramentu“.

Kongregacija atkreipia dėmesį, kad „Responsum“ neatmeta palaiminimų atskiriems asmenims, kurie turi homoseksualų polinkį ir yra pasiryžę gyventi dorai, būti ištikimi Dievo planui. Teologai pabrėžia esminį skirtumą tarp „asmens“ ir „sąjungos“. Neigiamas atsakymas sąjungų anaiptol nereiškia homoseksualių asmenų pasmerkimo – cituojant Katalikų Bažnyčios katekizmą „su tokiais žmonėmis reikia elgtis pagarbiai, su užuojauta, taktiškai, vengti kaip nors netinkamai juos atstumti“ (KBK, 2358).

Parengta pagal „Vatican News“

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite