Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.

2021 09 29

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas

Francesco Botticini (1446 – 1498). Trys arkangelai. Wikipedia.org nuotrauka

Romos martyrologe, liturginėje knygoje, į kurią įtraukiami kankinių ir šventųjų vardai, šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rafaelis minimi kartu.

Biblijoje jiems priskiriamos konkrečios misijos: Mykolas – Šėtono priešininkas, Gabrielius – pranašas, o Rafaelis – gelbėtojas.

Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. Apr 12, 7–9).

Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina (Lk 1, 26–38).

Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15).

Iki 1969 m. liturginės reformos šią dieną buvo minimas tik arkangelas Mykolas, prisimenant garsiosios jam skirtos bazilikos, senovėje pastatytos Romoje, šeštojoje Via Salaria kelio mylioje, pašventinimą.

Arkangelo titulas kildinamas iš dangiškojo dvaro idėjos: angelams čia priskiriami skirtingi laipsniai ir rangai. Arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rafaelis užima aukščiausias angelų hierarchijos sferas. Jų užduotis – saugoti Dievo transcendenciją ir slėpinį, o kartu ir priartinti ir padaryti apčiuopiamą Jo gelbstintį artumą.

Šventajame Rašte šie trys arkangelai dieną ir naktį tarnauja Dievui ir, kontempliuodami Jo veidą, nepaliaujamai Jį šlovina.

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.