2022 05 23

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Šventieji Deziderijai – uolūs ir drąsūs vyskupai

Vincent Beauvais. Šventojo Deziderijaus (Langreso vyskupo) ir jo draugų kankinystė. 13 a. Iliustracija iš heiligenlexikon.de

Ne vieną, o du Deziderijus šiandien mini kalendoriai, tiksliau Romos Martyrologija, – nė vienas iš šių šventųjų nėra įtrauktas į visuotinės Bažnyčios kalendorių.

Šiuos du šventuosius Deziderijus galėtume pavadinti beveik dvyniais: abu prancūzai, abu vyskupai, abu kankiniai.

Tačiau juos skiria šimtmečiai. Pirmasis buvo nužudytas 407 m., O kitas – po dviejų šimtų metų, 607 m.

Kai žiaurūs vandalai, barbarai ir arijonai įsiveržę į Prancūziją apgulė Langreso miestą, piliečiai neįtikėtinai atkakliai kovojo. Užpuolikai vėliau atsikeršijo lig tol nematytu žiaurumu. Vyskupas Deziderijus bandė sušvelninti smurtą, mėgindamas permaldauti barbarų vadą.

Kalbėjo jam apie Evangeliją, bet vandalas, kuris buvo krikščionis, nors ir eretikas, įsakė vyskupą nužudyti. Evangelijos knyga buvo aptaškyta jo krauju.

Antrojo Deziderijaus, Vienos vyskupo, istorija – panaši. Yra išlikę keletas dokumentų, liudijančių apie vyskupo apaštalinę veiklą.

Be kitų dalykų, yra žinoma, kad buvo uolus bažnytinių papročių reformuotojas. Aktyviai stengėsi įtikinti to laikmečio valdovus pakeisti jų gyvenimo būdą, prikaišiojo jiems dėl papiktinančio elgesio.

Susidūręs su galingųjų rūstybe, pirmiausia buvo ištremtas į tolimą salą. Vėliau, kai grįžo vykdyti savo pareigų, buvo suimtas katedroje. Vilkdami gatve, kareiviai, kurie tikriausiai viršijo gautus nurodymus, mušė jį akmenimis, o galiausiai negyvai užplakė lazdomis.

Vyskupas buvo gerbiamas kaip kankinys, ypač mieste, kuriame buvo nužudytas ir kuris vėliau pasivadino šventojo vardu.

Pagal santodelgiorno.it