2020 09 16

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min

Šventieji Kornelijus ir Kiprijonas – liudytojai iš pirmųjų krikščionybės amžių

Pirmųjų krikščionių agapė. Romos katakombų freska. Vikipedijos nuotr.

Šv. Kornelijus (m. 253 m. ), popiežius ir kankinys.

Romietis kunigas buvo išrinktas popiežiumi praėjus 14 mėnesių po popiežiaus Fabijono nužudymo. Po 5 savaičių 3 vyskupai išsirinko antipopiežių Novacijoną. Šis teigė, kad Bažnyčia neturi galios atleisti tiems, kurie padarė tam tikras nuodėmes, o ypač tiems, kurie atsimetė. Kornelijus 251 m. sušaukė Romoje susirinkimą, kuriame dalyvavo 60 vyskupų. Jame buvo patvirtinti nutarimai, sušvelninę atgailos discipliną persekiojamiems krikščionims. Susirinkimas taip pat išskyrė iš Bažnyčios Novacijoną ir jo šalininkus.

Imperatoriui Galiui ėmus persekioti krikščionis, Kornelijus buvo ištremtas į Civita Vecchia, Italijoje, kur birželio mėnesį mirė. Jo kūnas 258 m. buvo atgabentas į Romą ir palaidotas Kaliksto katakombose.

Prisikėlimo kryžius. Sarkofago reljefas. IV a. Roma, Laterano muziejus. Ankstyvosioje krikščionybėje iki V a., tikinčiųjų persekiojimo laikais, nebuvo vaizduojama Kristaus kančia. Ant sarkofagų iškalti simboliai – Kryžius, virš jo Kristaus monograma „XP“ laurų vainike, – skelbė apie Kristaus Prisikėlimą. museivaticani.va nuotr.

Šv. Kiprijonas (200-258), vyskupas ir kankinys.

Tėvų pagonių išauklėtas jis iš pradžių dėstė retoriką. Apie 246 m. tapo krikščioniu, o 249 m. – Kartaginos vyskupu. Decijaus persekiojimų laikais jis buvo pasislėpęs ir savo bendruomenei vadovavo laiškais. Valerijaus persekiojimų metu,  257 m., buvo ištremtas, vėliau grąžintas į Kartaginą ir prokonsulo Galerijaus nukirsdintas.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.