2020 09 12

Vatican News

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Šventojo Sosto atstovas lankosi Minske. Katalikai meldžiasi už savo vyskupą

Arkivyskupas P. R. Gallagheris Minske
Arkivyskupas P. R. Gallagheris Minske Vatican News nuotrauka

Nuo penktadienio Minske lankosi Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, kuris, kaip informavo oficialus Vatikano spaudos salės komunikatas, nuvyko į Baltarusiją susitikti su šalies valdžios ir Katalikų Bažnyčios vadovais, paliudyti Šventojo Tėvo dėmesingumą ir artumą katalikų bendruomenei ir visiems šalies gyventojams.

Šventojo Sosto diplomatijos vadovas Minske bus iki pirmadienio. Jau pirmąją vizito dieną jis susitiko su Baltarusijos užsienio reikalų ministru Vladimiru Makejumi. Kaip informavo ministerija, susitikimo metu buvo aptarti aktualūs dvišaliai klausimai. Baltarusijos užsienio reikalų ministras patikino, kad konstruktyvų dialogą su Šventuoju Sostu jis laiko vienu iš labai svarbių veiksnių, padedančių išlaikyti religinių bendruomenių tarpusavio darną, o kartu ir harmoniją visoje šalyje.

Baltarusijos katalikams šiuo metu labiausiai rūpi, kad valdžios sprendimu į šalį neįsileistas Minsko ir Mogiliovo arkivyskupus Tadeušas Kondrusevičius kuo greičiau galėtų sugrįžti į tėvynę ir tęsti ganytojo tarnystę.

Penktadienio vakarą Minske prie Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios vyko Kryžiaus kelio pamaldos, dalyvaujant tikintiesiems iš visų sostinės katalikų parapijų. Bendra malda prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupo augziliaras vyskupas Jurijus Kasabuckis. „Meldžiamės už mūsų arkivyskupą ir neprarandame vilties, kad jis sugrįš iš tremties“, – sakė vyskupas.

Po Mišių šimtai žmonių su žvakėmis ėjo Kryžiaus kelią bažnyčios šventoriuje. „Šiandien į šį Kryžiaus kelią kiekvienas atsinešėme savo gyvenimo kryžius. Tačiau mes šiandien nešame ir kryžių, kuris dabar slegia mūsų tėvynę Baltarusiją“, – buvo sakoma pradedant eiseną. „Meldžiame Jėzų Kristų, kad neapykantos kryžių jis paverstų meile, pažeminimo ir smurto kryžių – pagarba kiekvieno žmogaus orumui, Bažnyčios persekiojimo kryžių – laisvu savo tikėjimo ir pažiūrų išpažinimu, neteisingai pasmerktų ir įkalintų žmonių kryžių – žmogaus teisių pripažinimu. Meldžiame, kad mūsų arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius kuo greičiau sugrįžtų iš tremties.“

 

 

 

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.