Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2022 06 05

Jurga Žiugždienė

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

5 min.

Tai, ko galbūt nežinojote apie Tėvo dieną

Pexels.com nuotrauka

Katalikiškoje Europoje tėvystės pagerbimo dienos tradicija siekia penkioliktojo amžiaus pradžią. Paprastai tai vykdavo kovo 19-ąją, per Šv. Juozapo – Jėzaus žemiškojo tėvo – iškilmę (Juozapines).

Katalikų Bažnyčia aktyviai palaikė tėvystės pagerbimo paprotį per šv. Juozapą nuo pat penkioliktojo amžiaus pradžios, tad dar ir šiandien tokiose šalyse kaip Italija, Ispanija, Portugalija, Kroatija, Lichtenšteinas Tėvo diena švenčiama kovo 19-ąją. Ši tradicija atsispindi ir senuosiuose pastarųjų šalių sveikinimo Tėvo dienos proga atvirukuose, labai primenančiuose „abrozdėlius“, kuriuose vaizduojamas šv. Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų.

Guido Reni, „Šventasis Juozapas su Kūdikėliu Jėzumi“ (c. 1620 m., drobė, aliejus). „Wikimedia Commons“ nuotrauka

O šalių, švenčiančių Tėvo dieną kitu metu, sveikinimo atvirukai tokios simbolikos neturi. Pavyzdžiui, vintažinuose JAV Tėvo dienos atvirukuose dažnai galima išvysti patogiame krėsle įsitaisiusį tėtį, pasipuošusį elegantiška eilute ir kaklaraiščiu – matyt, neseniai grįžusį namo iš tarnybos. Dažnai rankose jis laiko atverstą laikraštį, papsi pypkę ir yra apsuptas jį dievinančių bei jam patarnaujančių kitų šeimos narių. Pavyzdžiui, viename iš jų matome paslaugiai tėvui šlepetes paduodančią dukrytę. Tačiau realūs JAV gyvenę tėčiai, kuriuos dukros aukštino ir mylėjo taip, kad net iškovojo jiems pagerbti Tėvo dieną, prabangos po darbo ilsėtis fotelyje ir mėgautis nerūpestingu laisvalaikiu, ko gero, neturėjo.

Tėvo dienos „išradėja“ JAV – Sonora Smart Dodd

Daugiausia pasaulio šalių, beveik 90, Tėvo dieną mini trečiajį birželio sekmadienį. Tai – ir Jungtinė Karalystė, ir Airija, Prancūzija, Malta, Nyderlandai, Čekija, Slovakija, Graikija, Vengrija, Kanada, Argentina, Meksika, Peru, Indija ir daugelis kitų. Be abejo, ir Jungtinės Amerikos Valstijos – moderniosios Tėvo dienos gimtinė.

Tėvo dienos (JAV nacionalinės šventės) iniciatore laikoma Sonora Smart Dodd (1882–1978) – Amerikos pilietinio karo veterano Williamo Jacksono Smarto dukra.

Kai Sonorai buvo šešiolika, gimdydama šeštąjį vaiką mirė jos motina. Tėvas, likęs našlys, vienas užaugino visus vaikus, įskaitant ir naujagimę. Dėl to Sonora Smart Dodd labai jį gerbė ir vertino. Kartą, dalyvaudama pamaldose Centrinėje metodistų episkopalinėje bažnyčioje, Sonora išgirdo apie neseniai pripažintą Motinos dieną ir pajuto stiprų troškimą, kad tėvystė taip pat būtų įvertinta. S.Smart Dodd kreipėsi į Spokeino miesto tarybą, siūlydama minėti ir Tėvo dieną, skirtą tėvams pagerbti. Ji norėjo, kad tai būtų birželio 5-oji – jos tėvo gimtadienis. Tačiau taryba moters prašymą kiek pakoregavo ir pasirinko trečiajį birželio sekmadienį. Ši Tėvo dienos data įsitvirtino JAV ir ilgainiui buvo priimta ir daugelyje kitų pasaulio šalių.

Pirmąkart Tėvo diena JAV buvo paminėta 1910 m. birželio 19-ąją Spokeine. 1916 m. JAV prezidentas W. Wilsonas atsiuntė telegramą į Spokeiną, pagirdamas Tėvo dienos šventimą. Tačiau šalies mastu JAV Tėvo diena plito vangokai. Ketvirtajame dešimtmetyje S. Smart Dodd bandė populiarinti Tėvo dieną netgi pasitelkdama prekybininkus, prekiaujančius kaklaraiščiais, pypkėmis bei kitomis tradicinėmis vyriškomis dovanomis, kuriems ši šventė būtų galėjusi duoti komercinės naudos. Tačiau iš pradžių daugelis vyrų į šią šventę žvelgė įtariai kaip į sentimentalią, nereikalingą ir komercinę. Tačiau Tėvo diena JAV šiaip ar taip įsitvirtino ir veikiausiai labiau ne dėl prekybininkų pastangų, o dėl to džiaugsmo, kuris pasirodydavo mažylio akyse, kai šis savo tėčiui įteikdavo jam patinkantį kaklaraištį. Taigi 1966 m. prezidentas L. B. Jonsonas pasirašė potvarkį, kuriuo trečiasis birželio sekmadienis skelbdamas Tėvo diena. O 1972-aisiais JAV prezidentas R. Nixonas galiausiai Tėvo dieną įtvirtino kaip federalinę šventę.

Nelengvas Tėvo dienos kelias Lietuvoje

Motinos dienos šventės radimosi istorija Lietuvoje gana sklandi. Manoma, kad svarstymus dėl šios šventės įvedimo galėjo paskatinti į JAV emigravusių lietuvių siunčiami Motinos dienos sveikinimų atvirukai Tėvynėje likusioms mamoms. Netrukus Motinos dienos įvedimu Lietuvoje ėmė rūpintis įvairios organizacijos. Pedagogės, visuomenės veikėjos Magdalenos Draugelytės-Galdikienės pastangomis 1929 m. kovo 24 d. Kaune surengtame Lietuvos moterų organizacijų pasitarime dėl Motinos dienos rengimo buvo nutarta šią šventę Lietuvoje švęsti kasmet pirmąjį gegužės sekmadienį.

„Lietuvos organizacijų posėdis š. m. kovo mėn. 24 d. nutarė kiekvienų metų gegužės pirmąjį sekmadienį minėti Motinos dieną. Motinos dienos minėjimas turi gilios pedagoginės reikšmės. Užsienių praktika tai aiškiai parodė“, – taip skambėjo komiteto Motinos dienai organizuoti prašymas „Ponui švietimo ministeriui“, pasirašytas 1929 m. balandžio 4 d. Kaune šio komiteto pirmininkės Magdalenos Galdikienės.

Taigi „ministeriui“ ši idėja patiko ir Motinos diena tarpukario Lietuvoje oficialiai buvo švenčiama iki sovietinės okupacijos.

Asociatyvi nuotrauka. Izidoriaus Bliekos šeima prie savo namų Čedasuose 1941 m. Fotografas nežinomas. Rokiškio krašto muziejaus / limis.lt nuotrauka

O štai Tėvo dienai tarpukario Lietuvoje įsitvirtinti sekėsi sunkiau. Viena knygos „Šventės šiuolaikinėje vilniečių šeimoje“ (2016) autorių I. Šidiškienė rašo, kad, nors Tėvo dienos svarba buvo suvokta dar tarpukariu ir ją intensyviai propagavo bei rengė katalikiškos organizacijos, ši šventė neišpopuliarėjo. I. Šidiškienė cituoja ištrauką iš 1938 m. laikraščio „Darbininkas“, kur skaitytojai agituojami pagerbti tėvus: „Tėvo diena pas mus įvesti rūpinamasi jau antri metai, bet dar labai mažai kur ji tepaminėta. Pradžioje norėta įvesti pirmų sekmadienį birželio, bet dabar Tėvo dienai skiriamas paskutinis sekmadienis rugsėjo. Atrodo patogus laikas: praėję didieji ūkio darbai, galima kiek laivuiau atsikvėpti, giliau į save atsižvelgti.“

Tačiau nepaisant „patogaus laiko“ tarpukario Lietuvoje Tėvo diena „neprilipo“ ir netapo oficialia švente kaip kad Motinos diena.

Tėvo diena atgavus nepriklausomybę

Tėvo dienos istoriografija Lietuvoje, pasak minėtos autorės I. Šidiškienės, skurdi. 1989 m. išleistoje Juozo Kudirkos knygutėje „Motinos diena“ (1989) ir Angelės Vyšniauskaitės knygelėje „Mūsų metai ir šventės“ (1993) po du puslapius skiriama raginimui minėti ir Tėvo dieną. Vis dėlto tai reiškia, kad iniciatyvos minėti Tėvo dieną į nepriklausomybės atgavimą žengiančioje Lietuvoje ėmė reikštis panašiu metu, kaip ir Motinos dienos atveju. Tad kažkaip, rodos, nejučiomis, Lietuvoje pradėta minėti ir Tėvo diena, tačiau dar ilgai ji nebuvo valstybinė šventė, o tik atmintina diena. Ir tik 2006-ųjų gegužę radosi siūlymų Tėvo dieną įteisinti kaip oficialią šventę. Čia nuopelnas atitenka tuometinio Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ narėms Marijai Aušrinei Pavilionienei ir Onai Valiukevičiūtei, siekusioms „įgyvendinti lygiateisiškumo šeimoje principą“.

Vyriausybė Tėvo dienos, kaip valstybinės šventės, paskelbimo klausimu norėjo pareikšti savo nuomonę 2007 m. vasarį, tačiau jis buvo išbrauktas iš darbotvarkės, nes, pasirodo, Finansų ministerijai nepatiko papildomų šventinių dienų idėja, net jei jos sutampa su savaitgaliais, kadangi šventinę dieną valstybės biudžetas praranda dalį pajamų. Galiausiai Tėvo diena buvo pripažinta valstybine švente tik 2009 metais, taigi beveik dvidešimčia metų vėliau nei Motinos diena.

Tėvo dienos minėjimo datos svetur

Kodėl Lietuvoje Tėvo dienai buvo pasirinktas pirmasis birželio sekmadienis, nėra aišku. Galbūt nusižiūrėjus į JAV, kur Motinos diena taip pat švenčiama gegužę, o tėvo – birželį.

Kaip jau minėta, daugiausia šalių Tėvo dieną švenčia trečiąjį gegužės sekmadienį, o antra pagal populiariumą šios šventės data – kovo 19 d., per Juozapines. Tačiau Vokietijoje Tėvo diena sutampa su Kristaus žengimo dangun švente Šeštinėmis. Danijoje – su Konstitucijos diena birželio 5-ąją.

Austrai ir belgai nepritampa nei prie amerikiečių, nei prie italų ir Tėvo dieną mini antrąjį birželio sekmadienį.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

O kada gi Tėvo dieną švenčia mūsų broliukai latviai? Pasirodo, antrąjį rugsėjo sekmadienį. Gal jie pasirinko tą „patogųjį laiką“ iš tarpukario, kai, pasak 1983 m. „Darbininko“, jau „praėję didieji ūkio darbai, galima kiek laisviau atsikvėpti, giliau į save atsižvelgti“?

Šiaurietiškas penketukas – Estija, Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija – Tėvo dieną mini antrąjį lapkričio sekmadienį.

Lenkijoje Tėvo diena – birželio 23-ioji. Ukrainoje Tėvo diena minima trečiąjį rugsėjo sekmadienį. Baltarusiai Tėvo dienos nešvenčia ir tėčius po senovei sveikina vasario 23-iąją, Tarybinės armijos dieną. Na, o Rusijoje V. Putinas Tėvo dieną suskato paskelbti  2021 m. spalio 4 d. išleistu prezidentiniu dekretu. Nuo šiol ji yra minima trečiąjį spalio sekmadienį, „siekiant sustiprinti šeimos instituciją ir pabrėžti tėvų vaidmenį auginant vaikus“. Įdomu, kodėl pasirinkta tokia data? Gal sutampa su diktatoriaus gimtadieniu? Beveik. Šis, pasirodo minimas spalio 7-ąją.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite