2022 06 12

Vysk. Arūnas Poniškaitis

Lietuvos šeimos centras

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Tegul nesibaigia meilės džiaugsmas šeimoje

Vysk. Arūnas Poniškaitis. Laimos Penek nuotrauka

Praeitais metais per Šv. Juozapo iškilmę pradėjome Šeimai skirtus metus. Jie netruko prabėgti. X Pasaulinis šeimų susitikimas Romoje birželio 22–26 dienomis – tai paskutinis tų metų akordas. Jis nuskamba ne tik Romoje, bet pagal galimybes – ir visose vyskupijose, parapijose.

Proginių metų pabaiga pakviečia mus susiburti draugėn ir padėkoti Dievui bei vieni kitiems. Dėkojame Dievui už pašaukimą į gyvenimą ir už tai, kad Jo meilė atsispindi šeimose, net ir netobulose. Dėkojame vieni kitiems už tai, kad galėjome drauge paaugti meile.

Dėkingumas išplečia širdį. Šv. Paulius savo ir bičiulių vardu rašė korintiečiams: „mūsų širdis jums erdvi tapo“ (2 Kor 6, 11). Jis kvietė: „praplėskite savo širdis!“ (2 Kor 6, 13). Apaštalas ragina ir mus nepasilikti siauromis širdimis, kuriose galiausiai nelieka vietos ne tik kitam, bet darosi ankšta ir pačiam sau. O mums reikia erdvės, nes esame pašaukti amžinybei. Tik ji gali išpildyti giluminius mūsų troškimus.

Unsplash.com nuotrauka

Su šia proginių metų pabaiga mūsų kelionė nesibaigia. Priešingai – ši pabaiga tampa nauju išsiuntimu į misiją. O ji – vis ta pati ir nuolat aktuali, išreikšta Jėzaus žodžiais: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Ši Geroji Naujiena apie Dievo meilę yra perteikiama ir per šeimą. Kas gi kitas aiškiau parodys, kokia graži šeima yra Dievo sumanyme, jei ne pati šeima, vis iš naujo tampanti Dievo meilės liudijimu paprastoje kasdienybėje? Tai ištikimos, neatšaukiamos, kūrybingos, vaisingos ir gyvenimą dovanojančios meilės liudijimas.

Šeima – tai geroji naujiena apie žmogų, sukurtą kaip Dievo paveikslą. Dievas nėra vienišumas, „ankšta“ ir nuobodi egzistencija. Jis yra Švenčiausioji Trejybė, meilės ir gyvenimo Versmė, kurios turtingumas tik dalinai atsispindi nuostabioje kūrinijos įvairovėje. Jis ypač – nors taip pat tik dalinai – atsispindi šeimoje. Nes Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, kurie santuokoje dovanoja save vienas kitam ir tampa vienu kūnu. Šis „vienas kūnas“ tampa pradžia „daugeliui“. Taip per tėvystę ir motinystę auga žmonija – Dievo mylimų vaikų didžiulė šeima.

Gražūs žodžiai apie didingą idealą tegul netampa kliūtimi jo siekti, pamačius atotrūkį tarp jo ir mūsų realybės. Šiandien ir kasdien vis iš naujo pasirinkime žengti žingsnį Dievo ir vienas kito link. Stengdamasi labiau ir tikriau mylėti, šeima atskleidžia savo jėgą. „Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile“ (Amoris laetitia 53).

Šis augimas tegul praplečia mūsų širdis. Jose ir kiekvienoje šeimoje, mūsų namuose tegul atsiranda daugiau erdvės vilčiai ir pasitikėjimui, kitam ir kitokiam žmogui. Toks yra mūsų kelias į šventumą. Jis nesibaigia šiandien. Jis tęsiasi. Kaip ir meilės džiaugsmas. Taip tebūna.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas

2022 m. birželio 9 d.,

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo, iškilmė

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

***

Padėkos šv. Mišios už Šeimos „Amoris Laetitia“ metus ir jų uždarymas Lietuvos vyskupijose įvyks skirtingu laiku:

Kaišiadorių vyskupijoje – birželio 12 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje.

Kauno arkivyskupijoje – birželio 26d., Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Panevėžio vyskupijoje – liepos 3 d., Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Šiaulių vyskupijoje – liepos 3 d., Šiaulių Šv. apaštalų petro ir Pauliaus katedroje.

Telšių vyskupijoje – liepos 3 d., Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo Bazilikoje.

Vilkaviškio vyskupijoje – liepos 3 d., diecezinėje Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės šventovėje.

Vilniaus arkivyskupijoje – liepos 10 d., Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Daugiau informacijos apie Pasaulio šeimų susitikimą „Šeimos meilė: pašaukimas ir kelias į šventumą“:

Programa anglų k. (vyks tiesioginė transliacija): https://www.romefamily2022.com/assets/media/programma-completo-en.pdf

Himnas: https://www.youtube.com/watch?v=azxWQhz2xzA

Katechezės: https://lietuvosseimoscentras.lt/seima-amoris-laetitia-metai/katecheze-seimai/

Globėjai: palaimintieji LUIGI AND MARIA BELTRAME QUATTROCCHI, užauginę keturis vaikus. Jie paprastą gyvenimą nugyveno nepaprastai. Daugiau informacijos: https://www.romefamily2022.com/en/patroni/

Videomedžiaga apie juos: https://www.youtube.com/watch?v=kcTn8yvuQVc

Pastoraciniai pasiūlymai, rengiantis X Pasauliniam šeimų susitikimui: https://lietuvosseimoscentras.lt/2022/05/30/pastoraciniai-pasiulymai-rengiantis-x-pasauliniam-seimu-susitikimui/

Lietuvos šeimos centro informacija

Svarbu!

Įsivaizduokite, vieną dieną Jus pasiekia tokia žinia –
dėl finansinių sunkumų „Bernardinai.lt“ stabdo savo veiklą.

Darome viską, kad taip neatsitiktų, bet mums reikia Jūsų pagalbos.
Paremkite dabar, kad galėtumėte skaityti „Bernardinai.lt“ ir rytoj.