Patinka tai, ką skaitai? Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2021 10 15

Simonas Bendžius

bernardinai.lt

Klausymosi ir skaitymo laikas:

70 min.

Tinklalaidė „Aktualu“: kodėl verta dalyvauti naujajame Sinode

„Laimingos bus tos parapijos, kurios nuoširdžiai, maldos ir ieškojimo dvasioje, bursis į sinodines grupeles, konsultacinius susitikimus. Čia labai įdomu: aukščiausias Bažnyčios autoritetas – popiežius – nori su mumis konsultuotis. Turime atsiliepti į šį kvietimą, mes galime daug ką pasakyti“, – sako Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis kviečia pasinaudoti unikalia proga – ir aktyviai dalyvauti sekmadienį visame pasaulyje prasidėsiančiame (ir dvejus metus truksiančiame) Sinode apie sinodalumą.

Ganytojas prieš kelias savaites išrinktas sinodinio proceso (arba Sinodinio kelio) Lietuvoje referentu, t. y. pagrindiniu koordinatoriumi. Sinodinėje komandoje – ir daugiau katalikams puikiai pažįstamų veidų, kaip antai diakonas Darius Chmieliauskas, sielovadininkė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ar vienuolė Rima Malickaitė CC. Šios kompanijos dabartinis tikslas – sudominti tikinčiuosius Sinodu ir paskatinti tapti šio neeilinio įvykio dalimi. Įvykio, kuriame pirmą kartą gali dalyvauti visi pakrikštytieji.

Jau veikia oficiali Sinodui skirta interneto svetainė lietuvių kalba. Taip pat galima perskaityti lietuviškai išverstą Sinodinio kelio Vademekumą (vadovą) bei Parengiamąjį dokumentą. O kad būtų aiškiau, apie ką kalbame, – iš pradžių keletas faktų trumpai.

Sinodas apie sinodalumą. Kas tai?

Šis Sinodas susideda iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoji (vadinama Sinodo keliu) – tai darbas grupėse, dalijimasis įžvalgomis, diskusijos. Iš pradžių katalikai diskutuoja parapijų lygmenyje, o vėliau estafetę perima valstybių ir žemynų vyskupų konferencijos. Antroji dalis įvyks 2023 m. spalį Romoje, Vyskupų Sinodo metu.

Sinodalumas (arba sinodiškumas) reiškia „ėjimą drauge“, tad Sinodas kelia štai tokį pagrindinį klausimą:

Skelbdama Evangeliją, sinodinė Bažnyčia „keliauja drauge“. Kaip „keliaujama drauge“ šiandien jūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume „keliavimu drauge“?

Šis klausimas gali atrodyti abstraktus – tačiau kiekvienos šalies sinodinė komanda gali jį sukonkretinti, pritaikyti vietiniam kontekstui. Pavyzdžiui – kaip mes kiekvienas įsivaizduojame tą „keliavimą drauge“? Kokia yra mūsų, kaip Dievo tautos, misija šiandien? Ko Bažnyčiai Lietuvoje trūksta, kad toji misija vyktų? Ar keliaudami nepamirštame atstumtų, paribiuose esančių žmonių, tų, kurie nusivylę Bažnyčia? Ką galime daryti kitaip, ir pan.

Popiežius pabrėžia, kad dabar, Sinodui prasidėjus, pati pirmoji mūsų užduotis bus tiesiog pradėti kalbėtis Bažnyčioje ir įsiklausyti kitą. Įdomu tai, kad iš anksto neaišku, kaip šis Sinodas vystysis turinio atžvilgiu, kokios temos katalikams bus pačios aktualiausios ir svarbiausios, kur link Dvasia nuves. Tad jau vien stebėti šį procesą turėtų būti labai įdomu.

Sinodinio kelio schema. Lietuvos vyskupų konferencijos iliustracija

Kaip vyks Sinodo procesas (Sinodinis kelias) pasaulyje:

 • Spalio 17 d. Sinodo atidarymo šventimas viso pasaulio vyskupijose;
 • Nuo spalio iki 2022 m. kovo. Diecezinis (vyskupijų) etapas. Konsultacinių (diskusijų) grupių susitikimai, dalijimasis įžvalgomis, diskusijos. Surašytų įžvalgų, siūlymų perdavimas klebonams ir vyskupams;
 • 2022 m. balandis. Lietuvos vyskupai, surinkę visus pasisakymus, atrenka svarbiausius ir siunčia Šventajam Sostui;
 • 2022 m. rugsėjis. Šventojo Sosto generalinis sekretoriatas parengia darbinį dokumentą Instrumentum Laboris – tolesnes gaires diskusijoms. Prasideda ikisinodiniai tarptautiniai (pvz., Europos vyskupų konferencijos) vyskupų (ir dalies pasauliečių) susitikimai;
 • 2023 m. kovas. Parengiami baigiamieji asamblėjų dokumentai;
 • 2023 m. birželis. Išleidžiamas antrasis, dar labiau išgrynintas, gairių rinkinys ir darbo vadovas Instrumentum Laboris 2. Darbas, diskusijos tęsiasi;
 • 2023 m. spalis. Baigiamasis akcentas – vyskupų Sinodas Romoje ir galutinis balsavimas;
 • Praėjus keliems mėnesiams Popiežius Pranciškus išleidžia posinodinį apaštališkąjį paraginimą, kuris turėtų padėti įgyvendinti tai, dėl ko dvejus metus buvo diskutuota ir nubalsuota.

Kaip vyks Sinodinio kelio diecezinis (vyskupijos) etapas Lietuvoje:

 • Spalis – lapkritis. Konsultacinių grupių vadovų apmokymai;
 • Lapkričio pabaiga – gruodžio pradžia. Sinodui skirtoje interneto svetainėje (ir kitais kanalais) skelbiama parengta medžiaga, skirta darbui konsultacinėse grupėse;
 • Gruodžio – kovo mėnesiai. Visoje Lietuvoje vyksta konsultaciniai susitikimai (ir diskusijos) grupėse. Sinodinė komanda planuoja pateikti 7 klausimus atskiroms temoms – taigi, kiekviena grupė turėtų susitikti mažiausiai po 7 kartus. Susirinkti ir diskutuoti laisvai galės ne tik parapijos, bet ir kitos bendruomenės, mokykla, darbovietė, šeima, ir t. t. Surašytas savo grupės narių įžvalgas, siūlymus, prašymus vadovai įteiks vietos klebonams, kurie vėliau lapus perduos vyskupams. Pateikti savo nuomonę bei lūkesčius bus galima ir internetu;
 • 2022 m. balandis. Lietuvos vyskupai apibendrina tikinčiųjų įžvalgas ir jas siunčia Vatikanui.

Kaip vyks darbas parapijos (ir kitose) grupėse:

 1. Grupės vadovas pristato užsiėmimui skirtą klausimą ir / ar rodo vaizdo medžiagą;
 2. Tylos ir apmąstymo laikas;
 3. Visi dalyviai po vieną pasisako;
 4. Vėl tyla ir apmąstymas;
 5. Pradedama dalintis, kalbėtis, diskutuoti, ieškoti sprendimų;
 6. Svarbiausios nuomonės, įžvalgos surašomos ir vėliau perduodamos klebonui arba vyskupui.

Kas gali šiame Sinode dalyvauti?

Kaip minėta, visa Dievo tauta, t. y. visi pakrikštytieji. Tuo šis Sinodas unikalus – jeigu anksčiau rekomendacijas ar pastabas vyskupams teikdavo tik aktyvūs katalikai „profesionalai“, tai šįkart burtis į grupes ir savo įžvalgas Bažnyčiai siūlyti galės visi norintieji. Kas dar gyvybiškai svarbu – tai bus proga pirmiausia gyvai susitikti, kalbėtis ir klausytis vienas kito.

Jūs tik paskaitykit, kaip viltingai rašoma Sinodo Vademekume: „Akivaizdu, kad šio Sinodo tikslas nėra pagaminti daugiau dokumentų. Juo veikiau siekiama įkvėpti žmones pasvajoti apie Bažnyčią, kokia esame pašaukti būti, leisti suvešėti žmonių viltims, skatinti pasitikėjimą, tvarstyti žaizdas, megzti naujus ir gilesnius santykius, mokytis vieniems iš kitų, tiesti tiltus, apšviesti protus, sušildyti širdis ir atkurti jėgas mūsų bendrai misijai vykdyti.“

Vysk. Algirdas Jurevičius
Vysk. Algirdas Jurevičius ingreso Telšių katedroje metu. Modestas Normantas photography nuotrauka

„Specialaus leidimo rinktis grupelei ir diskutuoti apie Bažnyčią tikrai nereikia. Tai yra kvietimas visiems – kalbėkitės. – sako vysk. A. Jurevičius. – Pavyzdžiui, Lenkijos vyskupų konferencija pakvietė šeimas surengti diskusijų grupelę: vakare susėda seneliai, tėvai, vaikai – ir tai jau yra grupelė, jie gali padiskutuoti. O jeigu šeima mato, kad per juos Dievas nori pasakyti kažką svarbaus, jie tai gali persiųsti klebonui. Toji medžiaga vėliau galbūt netgi pateks į galutinį Šventojo Sosto dokumentą!“

Ganytojas pasakoja, kad pats asmeniškai tikisi, jog Sinodas Bažnyčios bendruomenei Lietuvoje įpūs naujos ugnies ir gyvybės: „Sinodinis kelias mums yra galimybė suaktyvinti parapijas ir vėl pakviesti žmones rinktis, kalbėtis, diskutuoti, ieškoti naujų būdų. Daugelį veiklų turime pradėti iš naujo – dalis judėjimų, grupelių, maldos sambūrių dėl pandemijos ar kitų priežasčių tiesiog nutraukė veiklą arba nusilpo, retai renkasi.

Aš tikiu, kad Sinodas pakvies naujų narių į Bažnyčią, kad jie pagelbės tiems, kurie yra jau uolūs Bažnyčios nariai, kad padės jiems tvirčiau jaustis ir pažadins didesnę atsakomybę už Bažnyčią. Nes labai dažnai mes viską paliekam kunigams, hierarchijai – suprask, jie profesionalai, tad, kaip pasakys, taip ir bus.

Čia mes kalbėkimės, žinokim, kad visi esame atsakingi už Bažnyčią. Mes, vyskupai ir kunigai, esame pasiruošę klausytis pasauliečių ir kartu ieškoti geriausių išeičių.“

Daugiau apie naująjį Sinodą – pokalbis su vysk. A. Jurevičiumi tinklalaidėje „Aktualu“.

Tinklalaidėje išgirsite:

0:00 – Įžanga;

2:10 – Sinodas, kuris turėtų išjudinti visus;

6:39 – Popiežius klausia apie mūsų lūkesčius. Kokia šio Sinodo idėja?

10:42 – Apie vieną iš aktualių temų, kuriomis bus kalbamasi grupėse;

15:40 – Pasisakyti bus kviečiami ne tik uolūs katalikai;

18:18 – Suburta sinodinė komanda ir kaip konkrečiai vyks Sinodo pradžia ir diskusijos parapijose;

24:00 – Savo diskusijas galės laisvai rengti net ir maža parapija, darbovietė ar šeima;

27:36 – Susiskaldžiusi Bažnyčia gauna gerą progą susitikti, kalbėtis ir klausytis;

32:41 – Šis Sinodas – savotiškas grįžimas prie Bažnyčios šaknų;

35:32 – Ko pats vyskupas tikisi iš Sinodo;

39:02 – Iššūkis – sukviesti kuo daugiau skirtingų žmonių;

43:46 – Sinodas nėra parlamentas (bet kiekvienas pasiūlymas vis tiek gali būti vertingas);

49:01 – Ar neužgesins įkvėpimo kunigai, kuriems jokie sinodai nerūpi;

58:48 – Dar kartą apie Sinodo reikšmę;

1:02:50 – Kas laukia artimiausiu metu.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Sunku skaityti smulkų tekstą?

Padidink raides, spausdamas ant aA raidžių ikonėlės straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Paremk!

Paremsiu