2020 09 01

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min

Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidų programa

Rugpjūčio 31 d., pirmadienis

19.00 – ATLAIDŲ PRADŽIA. Iškilmingieji Mišparai.

 

Rugsėjo 1 d., antradienis

MARIJA, MERGELE IŠMINTINGOJI,

GLOBOK BESIMOKANČIUOSIUS IR JUOS UGDANČIUOSIUS

 • Varėnos dekanato piligrimystės diena

10.00 – Melskime Dievo malonės Trakinių atlaidams

12.00 – Melskimės už mokinius, moksleivius ir studentus bei jų ugdytojus

 • Grigiškių ir Rykantų parapijų piligrimų vakaras

17.00 Melskime, kad sugebėtume įsipareigoti laikytis „Laudato si“ gairių

19.00 Melskime Dievo šviesos žvelgti į šį pasaulį išmintingesnėmis akimis ir priimti išmintingesnius sprendimus

 

Rugsėjo 2 d., trečiadienis

MARIJA, MOTINA VILTIES,

GLOBOK KENČIANČIUS IR VILTIES NETEKUSIUS

 • Švenčionių ir Ignalinos dekanatų piligrimystės diena

10.00 Melskimės už kenčiančius nuo skurdo, nedarbo ir atskirties

12.00 Melskime vilties Kristuje jos stokojančiam Pasauliui

 • Vaidotų ir Juodšilių parapijų piligrimų vakaras

17.00 Melskime, kad išbandymuose atpažintume kartu kenčiantį Kristų

19.00 Melskime, kad išmoktume harmoningai gyventi su artimu ir su aplinka

 

Rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

MARIJA, KARALIENE VISŲ ŠVENTŲJŲ,

GLOBOK KUNIGUS IR PAŠVĘSTUOSIUS

 • Naujosios Vilnios dekanato piligrimystės diena

10.00 – Melskime brandžių pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą

12.00 – Melskime Švč. Mergelės Marijos užtarimo vyskupams, kunigams ir seminaristams

 • Lentvario parapijos piligrimų vakaras

17.00 Melskime, kad per liturgiją išmoktume apglėbti pasaulį kitu lygmeniu

19.00 Melskime Šventųjų užtarimo broliams ir seserims vienuoliams

Nuo 20.00 Naktinė Švčiausiojo Sakramento Adoracija iki penktadienio ryto 7 val. šv. Mišių (nuo 22.00 val. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

 

Rugsėjo 4 d., penktadienis

MARIJA, MOTINA GAILESTINGUMO,

GLOBOK LIGONIUS IR ATSTUMTUOSIUS

 • Vilniaus II dekanato piligrimystės diena

07.00 – Melskimės už Marijos radijo šeimą: aukotojus, savanorius, darbuotojus ir klausytojus

10.00 – Melskimės už šio pasaulio kenčiančią kūriniją

12.00 – Melskime Dievo šviesos, kuri skatintų rūpintis gamta ir vargšais

 • Senųjų Trakų ir Parudaminio parapijų piligrimų vakaras

17.00 Melskimės už medikus ir visus ligoniais besirūpinančiuosius

19.00 Melskimės už pandemijos prislėgtą pasaulį

 

Rugsėjo 5 d., šeštadienis

MARIJA, VISOS KŪRINIJOS KARALIENE,

UŽTARK SAVO VAIKUS

8.00 Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus

 • Vilniaus I dekanato piligrimystės diena

10.00 – Melskime, kad iš Švč. Mergelės Marijos išmoktume paprastumo ir nuolankumo Dievo valiai

12.00 – Melskime, kad krikščionys suvoktų pareigas Kūrėjui ir visai kūrinijai

17.00 – Melskime, kad atsigręžtume į Tėvą Kūrėją ir vienintelį pasaulio Šeimininką

19.00 – Melskimės už jaunimą, kad prisiimtų atsakomybę už pasaulio ateitį

20.30 – „Vakaro staigmena ant vandens – šventinė kalba ir kultūrinė programa laive“

Nuo 20.00 val. Naktinė Švenčiausio Sakramento adoracija iki 8 d. ryto Šv. Mišių

 

Rugsėjo 6 d., sekmadienis

MARIJA, LIETUVOS GLOBĖJA,

UŽTARK LIETUVĄ IR JOS ŽMONES

10.00 Melskimės už šeimas, kad jose išmoktume pagarbos Kūrėjui ir visai kūrinijai

12.00 – Melskime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, užtarimo Tėvynei Lietuvai ir jos žmonėms

17.00 Melskime, kad atsakingai rūpintumėmės mums patikėtais namais – žeme

19.00 Melskime, kad kiekviename kūrinyje atpažintume Dievo atvaizdą

 

Rugsėjo 7 d., pirmadienis

MARIJA, GEROJI PATARĖJA,

GLOBOK LIETUVOS IR KITŲ VALSTYBIŲ VADOVUS

 • Kalvarijų dekanato piligrimystės diena

10.00 – Melskime, kad priimami politikų sprendimai gerbtų žmogaus orumą

12.00 – Melskimės už Lietuvos prezidentą, politikus ir visus besirūpinančius Lietuvos ateitimi

 • Rūdiškių ir Paluknio parapijų piligrimų vakaras

17.00 – Melskime už valstybių vadovus, kad priimdami sprendimus jie rūpintųsi pasauliu

19.00 – Melskime supratimo pereiti nuo kaupimo ir eikvojimo prie gebėjimo dalytis

 

Rugsėjo 8 d. antradienis,  Švč. Mergelės Marijos Gimimas

MARIJA, KRISTAUS MOTINA,

GLOBOK PARAPIJAS IR BENDRUOMENES

 • Šalčininkų dekanato piligrimystės diena

10.00 – Melskime, kad Sekmadienis būtų diena, kurios centras yra Eucharistija

12.00 – Melskimės už Lietuvos Bažnyčią, kad drąsiai atsilieptų į Kristaus raginimus

18.00 – Atlaidų iškilminga užbaiga. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei lotynų k. (ekstraordinarine forma)

 

PAMALDŲ TVARKA ATLAIDŲ METU

ŠV. MIŠIOS

10.00 ir 17.00 – lenkų kalba

12.00 ir 19.00 – lietuvių kalba

KATECHEZĖS

9.45 ir 16.45 – lenkų kalba

11.45 ir 18.15 – lietuvių kalba

ROŽINIO MALDA

9.20 – lenkų kalba

11.20 – lietuvių kalba

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 22.00

Iš rugsėjo  3 į 4 d. – naktinė Adoracija (nuo 22.00 val. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Iš rugsėjo 5 į 6 d. – naktinė Adoracija

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos informacija

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.