2020 08 14

bernardinai.lt

Žiūrėjimo laikas:

7 min

„Tu mane pašaukei“: kunigas Vaidas Vaišvilas

„Kai manęs klausia, kaip pasirinkote kunigystę, kodėl pasukote kunigystės keliu – labai sunku atsakyti“, – sako kunigas, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos klebonas Vaidas Vaišvilas.

Nuo pat vaikystės jis norėjo būti pranciškonu. Kai atėjo laikas rinktis, įstojo į kunigų seminariją, tačiau net ir joje mokydamasis svarstė išeiti ir tapti pranciškonu. Galų gale V. Vaišvilas sako pajutęs tam tikrą dvasinę brandą ir supratimą, kad turi būti kaip tik ten, kur yra.

Druskininkuose šiuo metu tarnaujantis kunigas pasakoja, kad pašaukimo kelyje jam ypač svarbus buvo senelis. „Jis visada vyriškai žiūrėjo į tą kelią – kunigystė yra šventas dalykas, jei pradėjai eiti tuo keliu, žiūrėk, kad niekada nemestum jos.“

„Tu mane pašaukei“ – laidų ciklas apie skirtingų pašaukimų ir patirčių žmones, pasakojančius apie savo pasirinkimą ir liudijančius savo tikėjimą profesinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime.