2020 10 06

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

VDU Katalikų teologijos fakultete vyko tarptautinė konferencija „Moters pašaukimas ir orumas“

Moteris kalnuose
Unsplash.com nuotrauka

Spalio 2 d. VDU Didžiojoje auloje vyko tarptautinė konferencija „Moters pašaukimas ir orumas“. Ši konferencija skirta popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo 100-mečiui paminėti. Konferenciją rengė VDU Katalikų teologijos fakultetas kartu su Krokuvos popiežiškuoju Jono Pauliaus II universitetu.

Konferencijos dalyvius sveikino Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, jis pabrėžė būtinybę kalbėti apie moters dieviškumą remiantis popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško „Mulieris dignitatem“ mintimis. „Turime džiaugtis šia konferencija, nes ji daro pasaulį atviresnį“, — sakė Kauno arkivyskupas.

Pirmojoje plenarinėje sesijoje kalbėjusi VU prof. Eglė Laumenskaitė pabrėžė „moteriškumo genijaus“ svarbą ir atvirai pripažino, kad neretai Bažnyčioje įsikerojęs klerikalizmas reikalauja permainų požiūryje į moterį. Rygos Religijos mokslų instituto prie Popiežiškojo Laterano universiteto prof. Žaneta Narkeviča kreipė žvilgsnį į antropologinę moteriškumo perspektyvą. „Moteris ir vyras egzistuoja ne šalia, bet dėl vienas kito“, — akcentuodama vieną iš pagrindinių krikščioniškosios antropologijos teiginių teigė pranešėja. Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje profesorius Jozefas Stala pateikė tris pagrindinius iššūkius, kurie sietini su moteriškumo sampratos iškraipymu: jo teigimu, kyla per didelės objektyvizacijos pavojus, žmogus nepelnytai sudievinamas, galiausiai į moteriškumo problematiką žiūrima tik iš vienos perspektyvos, atsainiai.

Antroji plenarinė sesija moteriškumo problematiką nagrinėjo itin įvairiais aspektais. Dr. Vygantas Malinauskas ir Mursijos Šventojo Antano katalikų universiteto (UCAM) prof. Micaela Menarguesas kreipė žvilgsnį į antropologinį kontekstą, o kun. prof. Andrius Narbekovas, apibendrindamas savo pranešimą „Moters orumas ir naujosios technologijos“, teigė, kad moters orumas yra paminamas tuomet, kai jis traktuojamas it objetyvizuotas komercinių struktūrų taikinys, kuriuo trokštama pasinaudoti.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Konferencijos darbą vainikavo 4 paralelinės sesijos, kurių kiekviena buvo skirta tam tikrai sričiai, tačiau jas visas vienijo moters orumo tema. Prof. Birutės Obelenienės moderuojamoje sesijoje buvo kalbama apie moters teises į savo kūną. Prof. B. Obelenienė atkreipė dėmesį į gender ideologijos vartojamą naujakalbę, kuria siekiama įtvirtinti naujai sukonstruotą realybę. Jos teigimu, pagrindinė užduotis, kurią dera įvykdyti kalbant apie iškreiptą moteriškumo suvokimą, pirmiausia sietina su pagarbių santykių tarp vyro ir moters atkūrimu atpažįstant ir nevartojant ideologiškai įkrautų kalbinių naujadarų.

Be istorinio ir socialinio moteriškumo aspekto nemažai kalbėta ir apie teologinę dimensiją. Prof. Beno Ulevičiaus moderuojamoje sesijoje itin didelių diskusijų kilo kalbant apie moteriškumo, motinystės ir skaistybės santykį. Moderatoriaus teigimu, kiekvienas pranešimas galėtų tapti atskiros konferencijos tema.

Visi konferencijoje skaityti pranešimai ir diskusijos bus viešinami konferencijos puslapyje.

Organizatorių informacija