Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2023 05 25

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

2 min.

Vilniaus arkivyskupijos kurija pradeda tyrimą dėl žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos apie kun. K. Palikšą, šis nusišalina nuo pareigų

Vilniaus arkivyskupijos centras – Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. Wikipedia.org nuotrauka

Gegužės 25 d. Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė straipsnis, kuriame Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Kęstutis Palikša kaltinamas turėjęs dvasininkui nederamų ir nusikalstamų intymių santykių su tuomet dar nepilnamečiu asmeniu. Šio asmens pasakojimas ir pateikiamas skaitytojams. Vilniaus arkivyskupijos kurija, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią publikaciją apie Vilniaus arkivyskupijos kunigą K. Palikšą, išplatino pranešimą.

„Šiandien gavę žiniasklaidos pateiktą informaciją, aiškinamės situaciją ir pradedame tyrimą bei prašysime teisėsaugos pateikti medžiagą. Iki šiol kurija nebuvo gavusi pranešimo apie tai, – rašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijos išplatintame pranešime. – Pagal Kanonų teisės kodeksą ir kitus Bažnyčios dokumentus, gavus pranešimą dėl nederamo kunigo elgesio su pažeidžiamais asmenimis, Bažnyčioje vyksta informacijos vertinimas, tyrimas.“

Vilniaus arkivyskupijos kurija informuoja, kad kunigas Kęstutis Palikša šįryt pranešė, jog nusišalina nuo visų pareigų Bažnyčioje, ir teigia, kad daug dalykų publikacijoje yra melagingi ir neatitinka tikrovės. Arkivyskupas nusišalinimą priėmė, kol vyksta Bažnyčios tyrimas. Apie tyrimo rezultatus bus pranešta.

„Nukentėję nuo dvasininkų nepilnamečiai ir pažeidžiami asmenys ar apie tokius nusikaltimus žinantieji kviečiami kreiptis tiek į vyskupijose paskirtus tyrėjus, tiek į teisėsaugos institucijas (Vilniaus arkivyskupijoje adresas pranešimams – [email protected]).

Bet koks mažutėlių skaudinimas yra skausmas visai Bažnyčios bendruomenei“, – skelbia Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Primename, kad popiežius Pranciškus griežtai pasisako už nepilnamečių išnaudojimo piktžaizdžių gydymą Bažnyčioje.

„Seksualinis nepilnamečių išnaudojimas ir netinkamas Bažnyčios vyresniųjų tvarkymasis su tokiais atvejais tapo vienu didžiausių mūsų laikų Bažnyčios iššūkių. Daugelis iš jūsų šiam reikalui paskyrė savo gyvenimą“, – gegužės pradžioje Vatikane priimdamas Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narius sakė popiežius. Pasak jo, niekas negali pasakyti, kad vienaip ar kitaip nebuvo paliestos seksualinių išnaudojimų problemos.

Iškart po šio susitikimo buvo pranešta, kad Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenarinėje sesijoje buvo aptarti seksualinio nepilnamečių išnaudojimo prevencijos, greitesnio reagavimo ir nusikaltusiųjų baudimo bei Komisijos statuso ir visuotinių gairių atnaujinimo klausimai.

Kiekviena vyskupija yra įpareigota deramai užtikrinti Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų grupių apsaugą, o kiekvienos arkivyskupijos bei vyskupijos interneto svetainėje turi būti skelbiama tvarka ir kontaktai, kuriais skundus gali pateikti nukentėję asmenys.

Skundų dėl nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų seksualinio išnaudojimo, kuriuo kaltinami Bažnyčios darbuotojai, įsitraukę į pastoracinę veiklą, – dvasininkai, religiniai tarnautojai, darbuotojai pasauliečiai ar savanoriai, teikimo tvarka: tyrimo procesas pradedamas gavus detaliai surašytą ir nukentėjusio asmens ar jo atstovo pasirašytą skundą. Skundas įteikiamas vietos vyskupui ar jo paskirtam delegatui.

Vilniaus arkivyskupijoje delegatu yra paskirtas kun. Francišekas Jusielis. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Kauno arkivyskupijoje delegatu yra paskirtas mons. Augustinas Paulauskas. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Kaišiadorių vyskupijoje delegatu yra paskirtas kun. Rolandas Bičkauskas, vyskupijos generalvikaras. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Panevėžio vyskupijoje delegatu yra paskirtas kun. Simas Maksvytis. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Šiaulių vyskupijoje delegatu yra paskirtas kun. Rimantas Žaromskis. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Telšių vyskupijoje delegatu yra paskirtas kan. Viktoras Ačas. El. pašto adresas skundams – [email protected].

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite