2022 05 31

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

3 min.

Visą vasarą Vilniaus arkikatedroje skambės muzikinių maldų pynė Ukrainos ir Lietuvos disidentams

„Vox organi Cathedralis“ nuotrauka

Nacionalinė vargonininkų asociacija vėl kviečia vilniečius ir miesto svečius į mažuosius vidudienio rečitalius Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ciklo „Vox organi Cathedralis“ (Katedros vargonų balsas) koncertai vyks birželio 2 – rugpjūčio 25 d., ketvirtadieniais, nuo 12 val., trukmė – apie 25 min.

Minint „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ (1972–1989) leidybos pradžios 50-metį, trylika koncertinių programų vargonininkai šiemet dedikuoja Kronikos kūrėjams – steigėjams, redaktoriams, autoriams, vertėjams, leidėjams ir platintojams, taip pat Kronikos aprašytiems herojams: lagerininkui, ukrainiečių kardinolui Josifui Slipyj (1892–1984), tremtiniams – kardinolui Vincentui Sladkevičiui (1920–2000) ir arkivyskupui Julijonui Steponavičiui (1911–1991), lagerininkui, monsinjorui Alfonsui Svarinskui (1925–2014), nužudytiems kunigams disidentams Broniui Laurinavičiui (1913–1981), Juozui Zdebskiui (1929–1986) ir kitiems.

Ukrainiečių kardinolas Josif Slipyj (1892-1984). Wikipedia.org uotrauka
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos archyvo nuotrauka

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ – ilgiausiai leistas ir plačiausiai pasklidęs pogrindžio žurnalas, dokumentų ir faktų rinkinys, sovietų nusikaltimų metraštis, įveikęs geležinę uždangą ir gebėjęs perduoti žinią apie įvykius Lietuvoje laisvajam pasauliui. Leidinį redagavo, rengė ir platino įvairių profesijų ir tautybių atstovai. Nors KGB represijos palietė dešimtis nužudytų ir šimtus įkalintų asmenų, „Kronikos“ leidyba nenutrūko ir tęsėsi iki pat Nepriklausomybės priešaušrio, 1989-ųjų. Be to, leidinys buvo verčiamas į anglų, italų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir kitas kalbas ir siunčiamas į tomis kalbomis kalbančių valstybių institucijas: universitetus, bibliotekas, radijo ir televizijos stotis, o taip pat – į tarptautines organizacijas. „Kronika“ ir šiandien išlieka kaip vienas iš nedaugelio originalių istorijos šaltinių apie tikrąją Lietuvos tikinčiųjų padėtį XX a. aštuntuoju ir devintuoju dešimtmečiais.

2021 m. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ buvo pripažinta regioninės-europinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įrašyta į UNESCO „Pasaulio atminties“ nacionalinį registrą. Net šeši tiesiogiai su „Kronikos“ leidyba ir platinimu susiję asmenys yra apdovanoti „Laisvės premija“ už indėlį ginant žmogaus teises: rusų disidentas, mokslininkas Sergejus Kovaliovas (2011), kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ (2013), vienuolė Nijolė Sadūnaitė (2017), vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ (2021), seserys Bernadeta Mališkaitė SJE (2021) ir Elena Šuliauskaitė SJE (2021).

Kiekvienas ciklo „Vox organi Cathedralis 2022“ koncertas bus skirtas Kronikos istorijai ir jos asmenybėms. Visus koncertus vienys bendra gija – muzikinė malda (prière, preghiera, saeta, lūgšana, molitva ir kt.) – kūrinys, įkvėptas tikėjimo dovanos, simbolizuojantis prarastąją tėvynę, atskirtį nuo laisvojo pasaulio, kančią ir viltį, šviesos ir sakralumo ilgesį. Programose skambės italų, ispanų, kanadiečių, latvių, lietuvių, prancūzų, ukrainiečių kompozitorių maldos. Vargonuos Diana Encienė, Laura Gedgaudaitė, Indrė Gerikaitė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Kopūstienė, Gražina Petrauskaitė, Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė, Vidas Pinkevičius, Vida Prekerytė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Gražina Trekur ir Balys Vaitkus.

Įdomu? Prenumeruokite naujienlaiškį ir skaitykite mus kasdien

Mažųjų rečitalių ciklas „Vox organi Cathedralis“ Vilniaus arkikatedroje organizuojamas nuo 2017 m. kaip galimybė pietų pertraukos metu pasimėgauti centrinės Vilniaus šventovės architektūra, akustika, ketvirtų pagal dydį Lietuvoje vargonų tembrinėmis galimybėmis, registrų spalvų grožiu ir įvairove. Trumpi vidudienio vargonų muzikos koncertai darbo dienomis organizuojami daugelyje Vakarų Europos miestų: Vestminsterio katedroje Londone, Linco Šv. Florijono vienuolyne, Prahos Loretoje, Budapešto Dievo Motinos bažnyčioje, „Concert du Midi“ Tulūzos Saint-Pierre des Chartreux bažnyčioje, „Concerto di mezzogiorno“ Mesinos katedroje, „Orgelpräsentationen“ Vienos Pranciškonų bažnyčioje, „Orgelpunkt12“ Passau katedroje, „Concerto piccolo“ Rygos katedroje ir kt. – jie yra labai populiarūs tarp vietos gyventojų, o ypač – tarp miesto svečių.

Daugiau informacijos čia.

Prisidėk prie išlikimo!

Jei „Bernardinai.lt“ norite skaityti ir rudenį, paremkite jau dabar.