Sunku skaityti? Padidink tekstą, spausdamas ant aA raidžių straipsnio pradžioje. Perskaitei lengviau? Nepamiršk -> Paremti
Neįskaitai? Spausk teksto didinimo mygtuką. Paremk. Ačiū!

2021 01 29

bernardinai.lt

Vidutinis skaitymo laikas:

4 min.

Vyksta Lietuvos gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas

2011 m. gyventojų surašymas. Šarūno Mažeikos/BFL nuotrauka

Statistikos departamentas kviečia visas Lietuvoje veikiančias diasporas, religines bendruomenes aktyviai dalyvauti tyrime, paraginti dalyvauti kitus diasporų narius, kad gauti rezultatai atspindėtų kuo realesnę šalies etnokultūrinę įvairovę.

 Sausio 15 d. prasidėjo Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinis tyrimas. Lietuvos statistikos departamentas sulaukė įvairių klausimų.

Ar Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimas yra surašymo dalis?

Ne, 2021 m. gyventojų ir būstų surašymas atliekamas nauju būdu: administracinių duomenų pagrindu, naudojant 19-os pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojų, Nekilnojamojo turto, Mokinių, Studentų registrų, SODROS, VMI, Užimtumo tarnybos informacinių sistemų ir kt.).

Gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo tyrimas atliekamas atskirai, tačiau rezultatai bus sujungti su surašymo duomenimis ir parengta detalesnė statistinė informacija.

Anksčiau šie rodikliai būdavo renkami per visuotinius gyventojų ir būstų surašymus. Šiais metais surašymas vyksta administracinių duomenų pagrindu, tačiau duomenų apie gyventojų gimtąją kalbą, kitų kalbų mokėjimą ir išpažįstamą tikėjimą poreikis išlieka, be to, būtina išlaikyti tęstinumą ir rodiklių palyginamumą su ankstesniais surašymais, taigi nuspręsta šiuos duomenis surinkti atliekant atskirą statistinį tyrimą.

Kaip buvo planuojamas šis tyrimas?

Tyrimo anketos klausimai ir metodika buvo derinama su Tautinių mažumų departamentu, ruošiantis tyrimui, mūsų specialistai lankėsi Lenkų diskusijų klubo organizuotoje diskusijoje, pristatė būsimą surašymą ir gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimą. Daug diskutuota su demografais. Buvo pritarta tyrimo atlikimo būdui, klausimams ir kitiems su tyrimu susijusiems aspektams.

Ar dabar esančiuose registruose yra nurodyta gyventojų tautybė?

Taip, didelės dalies gyventojų tautybė yra nurodyta Gyventojų registre. Tačiau atsižvelgdamas į tautinių bendrijų prašymą, Lietuvos statistikos departamentas įtraukė šį klausimą, nes yra gyventojų, kurie nori nurodyti kitą, nei Gyventojų registre įrašyta, tautybę.

Iki kada vyks gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinį tyrimas?

Tyrimas atliekamas dviem etapais.

  1. Nuo sausio 15 iki vasario 28 d. atliekama internetinė apklausa. Gyventojus kviečiame prisijungti adresu https://surasymas.stat.gov.ltir dalyvauti tyrime. Prisijungti prie tyrimo anketos galima suvedus tikslius asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios vartus.
  2. Nuo balandžio gyventojų apklausa bus atliekama klausėjui tiesiogiai bendraujant su gyventoju.

Kaip bus su tais gyventojais, kurie nedalyvaus šiame statistiniame tyrime patys?

Siekiant užtikrinti statistinio tyrimo rezultatų kokybę ir reprezentatyvumą, pasibaigus internetinei apklausai, iš gyventojų registro bus atrinkta apie 40 tūkst. nedalyvavusių internetinėje apklausoje gyventojų. Jie bus atrenkami atsižvelgiant į dalyvavusių elektroninėje apklausoje demografinius duomenis (lytį, amžių, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą). Atrinktus gyventojus apklaus Lietuvos statistikos departamento klausėjai.

Į ką bus atsižvelgta atrenkant tuos 40 tūkstančių gyventojų?

Apklausoje internetu nedalyvavę asmenys tiriami taikant imčių metodus. Tikimybinės imties ėmimo sąrašą sudaro internetinėje apklausoje nedalyvavę 16 metų ir vyresni nuolatiniai gyventojai. (Nuolatinis gyventojas – asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta surašymo apskaitos datą yra Lietuvos Respublikoje. Nuolatiniu gyventoju laikomas asmuo, kuris iki surašymo apskaitos datos savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nenutrūkstamai gyveno mažiausiai 12 mėn., arba per paskutinius 12 mėn. iki apskaitos datos atvyko į savo nuolatinę gyvenamąją vietą ketindamas joje pasilikti mažiausiai vienus metus.)

Imties dydis – 40 tūkst. asmenų, kurie atrenkami taikant paprastąją sluoksninę atsitiktinę imtį. Visa Lietuvos Respublikos teritorija suskaidoma į 113 sluoksnių: atskirus sluoksnius sudaro 60 savivaldybių (iš jų 7 savivaldybes sudaro tik miesto gyventojai) ir 2 gyvenamųjų vietovių (miestas ir kaimas) sankirta. Gyventojų imties dydis kiekviename iš šių sluoksnių yra proporcingas gyventojų skaičiui juose.

Bus atsižvelgta į dalyvavusiųjų elektroninėje apklausoje demografinius duomenis (lytį, amžių, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą), jiems bus suteikti atitinkami svoriai.

Apklausiami 16 metų amžiaus ir vyresni asmenys, už vaikus į anketos klausimus atsakys tėvai, įtėviai ar globėjai.

Norite nepraleisti svarbiausių naujienų? Prenumeruokite naujienlaiškį:

Kaip bus gaunami apklausos rezultatai?

Surinkus statistinius duomenis ir pritaikius matematinius modelius, bus parengta ir paskelbta informacija apie gyventojų tautybę, gimtąją kalbą ir kitų kalbų (be gimtosios) mokėjimą bei išpažįstamą tikėjimą. Gauti rezultatai bus palyginami su 2011 m. surašymo, gyventojų registro duomenimis ir skelbiami kartu su surašymo rezultatais.

Kaip galima pateikti atsakymus anketoje?

Atsakymus į klausimus galima pažymėti, pasirinkti iš klasifikatoriaus ar laisvai įrašyti.

Taip pat yra pasirinkimas „Nenurodyti“, jei nenorima atsakyti į klausimą.

Kaip prisijungti prie apklausos?

Internetiniame laukelyję suvedame adresą https://surasymas.stat.gov.lt.

Jungdamiesi su asmens dokumentu, įvedame asmens kodą, dokumento numerį, pažymime laukelyje „Aš ne robotas“ ir spaudžiame „Prisijungti“.

Jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus, spaudžiame „Prisijungti“:

  • per banką: pasirenkame banką, suvedame prisijungimo prie banko kodus, atsidarius Informacinės visuomenės plėtros komiteto pranešimui, spaudžiame „Sutinku“, atsidaro Elektroninių valdžios vartų puslapis apie statistinių duomenų apie tautybę, išpažįstamą tikėjimą ir gimtąją kalbą teikimą. Spaudžiame „Patvirtinti“.
  • per mobiliuosius įrenginius: surenkame telefono numerį ir asmens kodą, mobiliajame telefone patvirtiname atsiųstą kodą, internetiniame puslapyje patvirtiname sutikimą dalyvauti tyrime.

Ar galiu anketą pildyti lenkų, rusų ar kita kalba?

Atsiprašome, bet galimybės pildyti anketos keliomis kalbomis nėra. Reaguodami į gyventojų išreikštą poreikį, gyventojų tautybės, gimtosios kalbos ir išpažįstamo tikėjimo statistinio tyrimo klausimus išvertėme į gausiausių Lietuvoje tautinių mažumų – lenkų ir rusų – kalbas. Klausimynas taip pat išverstas į anglų kalbą.

2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 84,2 proc. visų Lietuvos gyventojų buvo lietuviai, 6,6 proc. – lenkai, 5,8 proc. – rusai, 1,2 proc. – baltarusiai, 0,5 proc. – ukrainiečiai, 0,6 proc. – kitų tautybių gyventojų.

Nuorodos į išverstus klausimus pateikiamos ir pačioje el. anketoje, informaciniame laukelyje. Tikimės, kad tai padės lengviau užpildyti anketą.

Ar galiu pildyti anketą už savo vaikus ir kitus šeimos narius?

Už vaikus užpildyti anketą galite prisijungę su vaiko asmens duomenimis. Už suaugusiuosius pildyti anketos negalite, tačiau galite prisijungti su jų asmens duomenimis ir kartu užpildyti.

Išsamią tyrimo metodiką rasite čia.

Anketos klausimai lenkų, rusų ir anglų kalbomis:

Visos Lietuvoje veikiančios diasporos, religinės bendruomenės kviečiamos dalytis šia žinute, aktyviai dalyvauti tyrime, paraginti dalyvauti kitus diasporų narius, kad gauti rezultatai atspindėtų kuo realesnę šalies etnokultūrinę įvairovę.

Lietuvos statistikos departamento informacija

Patinka tai, ką skaitai?

Pasidalink su kitais naudodamasis patogiais mygtukais straipsnio pradžioje. Ir nepamiršk paremti!

Paremsiu