Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.

2020 06 25

Kauno arkivyskupija

Vidutinis skaitymo laikas:

< 1 min.

Arkivysk. K. Kėvalo ingreso akimirkos

Kauno arkivyskupijos bendruomenei, kasmet birželio 24-ąją švenčiančiai dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą, šiemetinė iškilmė buvo ypatinga. Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingai ir džiugiai sutiktas naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Jau gerokai anksčiau turėjęs vykti, tačiau pandemijos ir karantino sutrukdytas sutikimas – gyvai ir betarpiškai arba iš didesnio atstumo – pagaliau įvyko! Viešpaties siųstasis ganytojas pasiekė savo kaimenę ir vyskupo katedrą!

Juozo Kamensko nuotrauka
Ark. Kęstučio Kėvalo ingresas. Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Ark. Kęstučio Kėvalo ingresas. Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
JArk. Kęstučio Kėvalo ingresas. uozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka
Juozo Kamensko nuotrauka

Nors sutikime arkikatedroje dėl tebesitęsiančios nepaprastosios padėties Lietuvoje galėjo dalyvauti tik nedidelė dalis bendruomenės ir garbių svečių, tačiau iškilmių Geroji naujiena ir Dvasia, išsiliejusi švenčiančių ir dėkojančių žmonių tarpe, nesulaikomai sklido ir už šventovės durų – džiaugsmu palietė ir stebėjusius transliaciją arkikatedros šventoriuje prie ekranų, ir likusius namuose stebėti bei klausyti tiesioginių LRT bei „Marijos radijo“ transliacijų.

Senoji arkikatedra, sulaukusi naujo ganytojo, tądien tarsi naujai atgijo. Nors, nerimstant viruso grėsmei, reikėjo saugoti save bei kitus, besišypsančių ir švenčiančių žmonių sambūris sklaidė nerimą ir dovanojo daugiau pasitikėjimo rytdiena – viltį iš Kristaus, kuria su visais labiausiai ir trokšta dalytis naujasis arkivyskupas (plg. vyskupiškąjį šūkį „Kristus mano viltis“).

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite