Holger Lahayne

Dvasia ir dejonės

Šventoji Dvasia sukelia tam tikrą melancholiją – liūdesį dėl pasaulio, kuris galėtų būti geresnis; o krikščionys žino, kad jis toks bus.