Iš Alfo Pakėno „Pokalbių su Kristumi Maironio sode“