J. R. R. Tolkienas

Dvi blogio pusės

Pripažinti Jėzų kaip Gelbėtoją ir Viešpatį – tai įstoti į kariuomenę. Į Kristaus kariuomenę, tapti Kristaus kariu kovai su blogiu.