Kenterberio Arkivyskupas

Tamsi naktis

Prisiimti Jėzaus kryžių reiškia prie to prisidėti: įsipareigoti Dievui dėl jo paties, kad ir kas nutiktų.

Kur tu esi, žmogau?

Kuo labiau apsaugome savo gyvenimus nuo bet kokios sumaišties, tuo mažiau paliekame erdvės Evangeliją atveriančiam klausimui – kur aš esu?