Knyga „Karalių kuria aplinka. Operos solistas Vaclovas Daunoras“