Kunigas Rimantas Gudelis

Kunigas Rimantas Gudelis

Kunigas Rimantas Gudelis – skubantis padėti artimui, besidarbuojantis Dievui ir tėvynei žmogus. Kunigo biografija išmarginta kilniais darbais, misionieriškomis kelionėmis, labdaringais projektais.

Kunigystės šventimus Rimantas Gudelis gavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais. Netrukus jaunasis kunigas tampa išeivijos stovyklų JAV kapelionas bei skiriamas darbuotis Naujamiesčio parapijoje, kuriai priklausė Berčiūnai. Šio miestelio bažnytėlė sovietmečiu buvo susprogdinta. Kunigas Rimantas Gudelis atstatė Berčiūnų šventovę, nuo kurios nusidriekė Lietuvos medžio meistrų įspūdingas Kryžiaus kelias, užsibaigiantis Prisikėlimo skulptūra ant senosios bažnytėlės pamatų. Šalia esanti stovyklavietė, jo rūpesčiu, užtarimu patikima ateitininkų organizacijai. Vėliau kunigas save pašvenčia akademiniam darbui bei daktaro disertacijos rašymui Čikagos universitete.

Po studijų kunigas Rimantas Gudelis kviečiamas užimti Sankt Peterburgo seminarijos rektoriaus vietą bei darbuotis su Rusijos lietuviais. Darbštus, komunikabilus kunigas tuo pačiu metu darbuojasi ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, suorganizuoja pirmą Bistrampolio festivalį, kuris gyvuoja iki šiandien. Vėliau paskirtas Kupiškio klebonu bei dekanu. Šiuo metu klebonauja Palėvenės ir Antašavos parapijose. Per ilgą kunigiško pašaukimo darbo patirtį, sukaupti savanorių, draugų kontaktai visada praverčia, organizuojant kultūrinius, muzikinius ar religinius renginius.

Kunigas Rimantas Gudelis turi charizmą ne tik organizuoti, apjungti skirtingas žmonių grupes, bet geba su tėvišku rūpesčiu atskleisti kito asmens gražiausias savybes, prigimtines dovanas. Pavyzdžiui statant karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos paminklą Agluonoje, buvo organizuojamas labdaros koncertas. Šv. Onos skulptūra atkeliavo iš Palestinos. Ji buvo tiesiog išmesta, o Bistrampolio dvare atgimė naujai – tapo šeimų globėja. Lietuvoje dėl karantino uždraudus viešus renginius, šv. Mišios vyko dvaro aerodrome, tikintiesiems dalyvaujant mašinose… kunigas kilniomis iniciatyvomis pritraukia ne mažas gretas savanorių, geradarių. Jie jaučiasi mylimi, svarbūs, reikalingi. Jo kunigiškų darbų biografija panaši į grūdą, kritusį į gerą dirvą, spinduliuoja meilę Dievui, artimui ir tėvynei, šiandien duoda gausų derlių.

Mūsų misija

Kurti krikščionišką pasaulėžiūrą atskleidžiantį, aktualų, viltingą ir išliekantį turinį.

Prisidėkite skirdami paramą.