Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninis sakralinis paveikslas