Pašto ženklas Birutei Marijai Alsekaitei-Gimbutienei