Pašto ženklas Eimunto Nekrošiaus „Borisui Godunovui“