Pašto ženklas Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo jubiliejui