Vincas Mykolaitis Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas

Vinco Mykolaičio Putino biografija

Mylima Ly…

„Mylima Ly“ – taip švelniai kreipėsi laiškuose į žmoną Emiliją rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas, pasirašydamas „Tavo Vy“.