Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.
Vinco Mykolaičio Putino biografija

Vinco Mykolaičio-Putino biografija

Vinco Mykolaičio Putino biografija

Vincas Mykolaitis Putinas yra viena iškiliausių asmenybių lietuvių literatūroje – autoriaus tekstai iki šiol skaitomi, įtraukiami į ugdymo programas ir nepraranda savosios vertės. O koks buvo jų autorius? Ką mes žinome apie Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą?

Vinco Mykolaičio Putino biografijos faktai

Ši iškili lietuvių literatūros asmenybė gimė 1893 metais. Jo tėvai buvo valstiečiai, šeima gausi, tačiau pasiturinti, o V. M. Putinas buvo vyriausias sūnus. Jis baigė mokslus Marijampolės gimnazijoje, įstojo į Seinų kunigų seminariją. Būtent čia mokydamasis rašytojas išleido savo pirmąjį eilėraštį „Šaltinyje“. Tai padarė prisidengęs Putino slapyvardžiu, kuriuo naudojosi ir toliau savi kūrybiniame kelyje. V. M. Putino eilėraščiai atsidurdavo tuometinių leidinių – „Aušra“, „Šaltinis“ ir kitų – puslapiuose.

Daugiau

Bebaigdamas seminariją rašytojas suabejojo, ar bus kunigas, ar verta eiti kunigo keliu, tačiau mokslų nemetė – seminariją baigė sėkmingai, kunigu buvo įšventintas, bet šio darbo nedirbo. Visgi studijas tęsti nusprendė Peterburgo dvasinėje akademijoje, kur besimokydamas išleido pirmąjį lyrikos rinkinį „Raudoni žiedai“. Kiek vėliau V. M. Putinas gavo studijų stipendiją, kuria pasinaudojęs išvyko į Šveicariją. Čia jo tikslas buvo filosofijos studijos.

Literatūra vis stipriau įsitvirtino V. M. Putino gyvenime: jis dėstė Vilniaus universitete, gavo profesoriaus vardą, ėjo ne vieno žurnalo redaktoriaus pareigas, negana to, buvo išrinktas ir Lietuvos rašytojų draugijos pirmininku. Aktyvus profesinės veiklos vykdymas neatėmė laiko, skiriamo kūrybai – rašytojas ir toliau kūrė: 1927 metais buvo išleistas eilėraščių rinkinys „Tarp dviejų aušrų“, 1933 metais pasirodė daugeliui puikiai žinomas nuostabus autoriaus romanas „Altorių šešėly“. Praėjus nedaug laiko po šio populiariojo romano pasirodymo V. Mykolaitis-Putinas ėmėsi kardinalių pokyčių ir savo asmeniniame gyvenime – oficialiai pasitraukė iš kunigo kelio ir vedė.

Šeimos sukūrimas nesustabdė autoriaus nuo rašymo – jis dirbo literatūros srityje, kūrė, išleido dar vieną romaną – „Sukilėliai“, kiek vėliau vėl pasinėrė į poeziją.

Dokumentinis filmas apie Vincą Mykolaitį-Putiną

Apie rašytojo gyvenimą bei kūrybą galime ne tik paskaityti, bet ir pamatyti, kaip įdomūs jo gyvenimo faktai sugulė į dokumentinį filmą „Vieno buto istorija“. Čia puikiai atsiskleidžia autoriaus gyvenimo detalės, kūrybiniai vingiai, kaip pynėsi gyvenimas ir kūryba, drauge į siužetą įtraukiama ir informacijos apie anuometinį lietuvių šviesuomenės gyvenimą.

Filmas išsiskiria ir tuo, jog jame pirmą kartą detaliai atskleidžiamas ir V. M. Putino žmonos Emilijos vaidmuo jų šeimoje.

Žiūrėdami filmą sužinosite ne tik apie rašytojo gyvenimo faktus, jo ypatumus, bet ir kokiomis aplinkybėmis gimė daugelio ne kartą skaityti kūriniai. Žiūrovai turi galimybė pamatyti archyvinę medžiagą tiek iš rašytojo asmeninių archyvų, tiek iš valstybės.

Dokumentinio filmo scenarijaus autorius ir režisierius – Juozas Javaitis. Dokumentinis filmas sukurtas – 2019 metais. Filmo trukmė – 90 min.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite