Tapkite mūsų partneriais, padėkite išlaikyti visiems prieinamą, nemokamą ir kokybišką žiniasklaidą. Paremti
Paremkite ir tapkite mūsų partneriais.
Vinco Mykolaičio Putino eilėraščiai

Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščiai

Eilėraščių pavadinimai:

·         „Tarp dievų aušrų“, 1927 m.;

·         „Ryto saulei“, 1920 m.;

·         Viršūnės ir gelmės“, 1921 m.;

·         „Gedulas“, 1922 m.;

·         „margi sakalai“, 1922 m.;

·         „Skriski, are“, 1922 m.;

·         „Žemei“, 1922 m.;

·         „Iš saulėtų vaišių“, 1922 m.;

·         „Vergas“, 1924 m.;

·         „Rūpintojėlis“, 1926 m.;

·         Ir daug kitų.

Daugiau

Knygų pavadinimai su eilėraščiais:

·         „Raudoni žiedai“, 1917 m.;

·         „Tarp dviejų aušrų“, 1927 m.;

·         „Keliai ir kryžkeliai“, 1937 m.;

·         „Rūsčios dienos“, 1943 m.;

·         „Sveikinu žemę“, 1950 m.;

·         „Būties valanda“, 1963 m.;

·         „Langas“, 1966 m.

Populiariausi V. Mykolaičio-Putino eilėraščiai ir jų ištraukos

„Tarp dviejų aušrų“

Trumpa eilėraščio citata:

„Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasaka.

Iš žvilgančių bokštų veizi visareginčios akys, –

ir jų regėjimais žaviesi tu pats,

patirdamas tolimą,

paslaptingąją,

nesibaigiamąją,

vientisą būtį.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Margi sakalai“

Trumpa eilėraščio citata:

„Lydėdami gęstančią žarą, vėlai

Pakilo į dangų margi sakalai.

Paniekinę žemės vylingus sapnus,

Padangėje ištiesė savo sparnus.

Ir tarė margieji: negrįšim į žemę,

Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę.

Sapnai ir šešėliai padangėse mums

Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Žemei“

Trumpa eilėraščio citata:

„Graži ir galinga esi, nuodėmingoji žeme!

Tu praneši dangų savųjų žiedų skaidrumu.

Iš tavo gelmių sau vaivorykštės metmenis semia, –

Iš tavo krūtinės ir aš sau gyvybės imu.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Rūpintojėlis“

Trumpa eilėraščio citata:

„Dievuli mano, kas per šviesios naktys!

Ir kas plačių padangių per aukštumas!

O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos

Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Vergas“

Trumpa eilėraščio citata:

„Puikūs mano viešpačio namai:

Šimtabokščiai, krištoliniai, šviesūs rūmai.

Pažiūrėsi – temsta akys nuo žydrumo,

Palytėsi – skamba tūkstančiai aidų.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Viršūnės ir gelmės“

Trumpa citata:

„1. ĮVADAS

Urvai ir bedugnės

Granito uolynus išvarstė,

O aštrios skeveldros

Viršum pro kraštus nusikarstė.

Vidurnakčio gūdis

Nei mirtinas takas keleivio nebaido:

Jei žūsi, tai žūsi kaip lašas be garso ir aido.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

„Pesimizmo himnai“

Trumpa eilėraščio citata:

„Saulėtekio giesme pagarbinti noriu

Didingo gyvenimo skaistų altorių –

Ir dieviškos galios įkvėptą kūrybą,

Kur žody minties spinduliavimu žiba,

Kur varsto juodų vandenynų gelmes,

Kol šviesų žemčiūgą į saulę išmes.

<…>“

Eilėraštis iš rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleidimo metai – 1927 m.

Kas būdinga V. M. Putino eilėraščiams?

Šio autoriaus poezija bei proza paliko gilų įspaudą lietuvių literatūroje. Puikūs kūriniai nepraranda vertės iki šių dienų.

V. M. Putino kūryboje bene ryškiausias yra antrasis kūrybos laikotarpis, kuriame labai gajūs simbolizmo bruožai. Būtent šiuo laikotarpiu pasirodė garsusis lyrikos rinkinys „Tarp dviejų aušrų“. Eilėraščiuose nesunku pastebėti kryžkelės simbolį, priešingybių jungimą, paraleles, apimančias žmogaus išgyvenimus bei gamtoje vykstančius procesus.

Eilėraščiuose minimas, analizuojamas būties klausimas, laisvės troškimas atskleidžiamas per paukščius ar kitus simbolius. Nereikia būti labai akylu, kad pastebėtum, jog autoriaus kūryboje dominuoja priešpriešos ir kontrastai, pavyzdžiui, dangus ir žemė, sapnai ir šešėliai bei kiti. Dar gana ryškiai eilėraščiuose persipina šviesūs, teigiami motyvai su niūriais, pavyzdžiui: saulėtekio giesmė, didingas gyvenimas, šviesios naktys, didelės ir mažos žvaigždės, pasaulis kaip pasaka ir juodi vandenynai, urvai ir bedugnės, aštrios skeveldros, vidurnakčio gūdis, mirtinas takas, aptemę kalnai ir pakalnės ir daug kitų.

Kur galima įsigyti?

Nusipirkti V. M. Putino poezijos knygų bei romanų galima knygynuose arba knygomis prekiaujančiose el. parduotuvėse.