Vinco Mykolaičio Putino knygos

Vinco Mykolaičio-Putino knygos

Vinco Mykolaičio Putino knygos

·         „Raudoni žiedai“, poezijos rinkinys, 1917 m.;

·         „Žiedas ir moteris“, draminė poema, 1926 m.;

·         „Tarp dviejų aušrų“, poezijos rinkinys, 1927 m.;

·         „Altorių šešėly“, romanas, 1933 m.;

·         „Naujoji lietuvių literatūra“, literatūros mokslo studija, I dalis, 1936 m.;

·         „Krizė“, romanas, 1937 m.;

·         „Keliai ir kryžkeliai“, lyrikos rinkinys, 1937 m.;

·         „Rūsčios dienos“, poezijos rinkinys, 1943 m.;

·         „Sveikinu žemę“, eilėraščių rinkinys, 1950 m.;

·         „Sukilėliai“, romanas, I knyga – 1957 m.;

·         „Būties valanda“, poezijos rinkinys, 1963 m.;

·         „Langas“, poezijos rinkinys, 1966 m.

Daugiau