Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis – žymus XX amžiaus lietuvių inžinierius architektas, suprojektavęs daug garsių, iki šiandien išlikusių pastatų Lietuvoje ir už jos ribų.

Trumpa biografija

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis gimė 1893 metų kovo 10 dieną Linkavičiuose, Pakruojo valsčiuje. Vytauto tėvas buvo publicistas, dramaturgas, lietuviškos spaudos platintojas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, o motina – Česlava Lukaševičiūtė.

1904 metais Gabrielius grįžo į Lietuvą iš Rusijos. 1941 metais ėjo Lietuvos laikinosios vyriausybės komunalinio ūkio ministro pareigas, tačiau po trejų metų pasitraukė į Vokietiją, dar po kelerių – į Australiją. Praėjus dešimtmečiui – 1959 metais – grįžo į Lietuvą.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis mokėsi Ugonicevos pradinėje mokykloje, gimnazijoje Maskvoje, Rygos gimnazijoje krimto mokslus Architektūros fakultete, 1922 metais studijavo Lietuvos universiteto Technikos fakultete, o 1926 metais baigė studijas Romos universitete.

Vytautas dirbo jaunesniuoju inžinieriumi Susisiekimo ministerijoje, jaunesniuoju asistentu Lietuvos universitete, Vilniaus miesto vyr. inžinieriumi ir architektu, dėstytoju Vilniaus universitete ir kt.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis mirė 1993 metų gegužę, sulaukęs garbingo 100 metų jubiliejaus. Mirė Vilniuje, amžinojo poilsio atgulė Petrašiūnų kapinėse.

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio profesinė veikla

Tai neabejotinai vienas iš žymiausių XX amžiaus architektų Lietuvoje. Garsus inžinierius architektas turi itin solidų savo atliktų architektūrinių projektų sąrašą, pavyzdžiui, Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia Pasvalio rajone (1927 m.), A Žmuidzinavičiaus gyvenamasis namas Kaune (1928 m.), Vytauto Didžiojo universiteto akių ir ausų klinika Kaune (1930 m.), Biržų gimnazija (1930–1936 m.), Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (1936 m.), Sporto ir gimnastikos rūmai Klaipėdoje (1936 m.), Nacionalinis parkas Tasmanijoje (1958 m.) ir daugybė kitų.

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio šeima

Vytautas vedęs buvo dukart. Pirmoji žmona – kalbininko Jono Jablonskio dukra Ona Jablonskytė-Landsbergienė, o antroji – Elena Kurklietienė.

Architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis susilaukė trijų vaikų: dukters Alenos Landsbergytės-Karazijienės ir sūnų Gabrieliaus Žemkalnio-Landsbergio bei Vytauto Landsbergio.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite