Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Norite prisidėti prie pokyčių? Nepamirškite -> Paremti
Atsinaujiname. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų. Bet galite paremti.
Vytautas Landsbergis pasirašo knygoje

Vytauto Landsbergio knygos

Turbūt sunku būtų rasti žmogų, bent kartą gyvenime negirdėjusį apie vieną ryškiausių XX a. Lietuvos istorijos veikėjų, Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininką - Vytautą Landsbergį. Vis dėlto, daugeliui yra staigmena, jog charizmatiškas ir ypač stiprus politikas yra baigęs būtent Muzikos ir teatro akademiją. Per visą savo gyvenimą garsus politikas ir visuomenės veikėjas Vytautas Landsbergis yra parašęs virš 120 knygų, susijusių tiek su politika, tiek su menu, muzika, taip pat yra išleista nemažai autoriaus eilių rinkinių.

Daugiau

V. Landsbergio knygos

Vainikas Čiurlioniui (1980 m.)

Šioje knygoje aprašyti mažai kam žinomi M. K. Čiurlionio gyvenimo etapai, pasakojama apie virtuozo kūrybos menines ištakas ir reikšmę. Dalis knygos yra paskirta būtent Čiurlionio muzikos, poezijos ir dailės ryšiui atskleisti.

Česlovo Sasnausko gyvenimas ir darbai (1980 m.)

Autorius knygoje gilinasi į vargonininko, kompozitoriaus ir choro dirigento Česlovo Sasnausko biografiją, muzikinę jo veiklą. Taip pat knygoje kalbama apie Č. Sasnausko kūrybą.

Atgavę viltį (1990 m.)

Nedidelės apimties knyga, kurioje sudėti Pertvarkos tekstai.

Laisvės byla (1992 m.)

Šioje knygoje V. Landsbergis kalba apie lemtingąjį Lietuvos istorijos etapą nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dieną iki pasaulinio pripažinimo 1991 metų rudenį.

Kryžkelė (1995 m.)

Knygoje sutalpinti politiniai tekstai 1992-1994 m. laikotarpiu bei šiek tiek autoriaus atsiminimų.

Sunki laisvė. I knyga. (2000 m.)

Knygoje aprašomi įvykiai nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Atskleidžiama, kaip vyko demokratinės valstybės statymo procesas, sudėtinga ir kartais net aštri ką tik nepriklausomybę atgavusios valstybės situacija.

Sunki laisvė. II knyga. (2000 m.)

Šioje knygoje patalpintos publikacijos atskleidžiančios Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio situaciją einant ketvirtiems metams nuo jo įkūrimo. Šiuo laikotarpiu neseniai įkurtas judėjimas, jau buvo pasiekęs esminį siekį – Lietuvos Nepriklausomybę. Vis dėlto, tuo metu pagrindiniai darbai tik prasidėjo, tad užvirė politinė kova už sąjūdžio nuostatų įgyvendinimą, kuriant valstybę.

Sunki laisvė. III knyga. (2000 m.)

Išleistoje knygoje kalbama apie jau diplomatinį pripažinimą gavusią Lietuvą. Aprašomi tuometiniu laikotarpiu kurti ir normalizuoti santykiai su užsienio valstybėmis. taip pat paliečiama ir Rusijos kariuomenės išvedimo tema.

Būta ir pasakyta. Mintys (2002)

V. Landsbergio apmąstymai apie meną, muziką, kultūrą.

Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų (2002 m.)

Knygoje autorius pasakoja apie diplomatą, pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą S. Lozoraitį.

Lietuvos kelias į NATO: 1992-2004 m. idėjos, dokumentai, liudijimai. (2005 m.)

Šioje knygoje aprašomas nepriklausomos Lietuvos valstybės kelias į NATO.

Čia rimtai vaikai (2006 m.)

Ši knyga autoriaus yra paskirta mokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams. Knygoje sudėti įvairiais gyvenimo laikotarpiais V. Landsbergio parašyti eilėraščiai, žaismingai ir įdomiai paliečiantys gamtos ir žmogaus pasaulio temas.

Istorijos blyksniai (2006 m.)

Šią knygą galima būtų įvardinti kaip Lietuvos istorija kitaip. Knygoje sudėti V. Landsbergio poetiniai klaidžiojimai, kuriuose Lietuvos istorija perteikiama metaforomis ir įvairiais simboliais. Vis dėlto, nevertėtų išsigąsti tokios iš pirmo žvilgsnio sudėtingos istorijos perteikimo formos, nes visi istoriniai kontekstai bei sudėtingesnės metaforos yra paaiškintos.

Europos parlamente III (2006 m. sausis-gruodis). (2006 m.)

Knygoje autorius pasakoja bei paaiškina sudėtingus politinius procesus, susijusius su Europos Sąjunga tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 2006 metais.

Visas Čiurlionis (2008 m.)

Monografija „Visas Čiurlionis“ yra kelis dešimtmečius trukusio muzikologo ir kultūros istoriko Vytauto Landsbergio tyrinėjimo darbo vaisius. Knygoje gilinamasi į M.K. Čiurlionio gyvenimą, tyrinėjami muzikos, dailės ir literatūros darbai, jų kilmė, nagrinėjami turinio ir prasmės aspektai.

Europos parlamente V (2008 m. sausis-gruodis). (2008 m.)

Knygoje autoriaus atskleidžiami sudėtingi politiniai procesai Europos Sąjungoje bei Lietuvoje 2008 m.

Crossroad of Europe (2008 m.)

Anglų kalba išleista knyga, kurioje sutalpinti visi Europos parlamento nario V. Landsbergio straipsniai ir kalbos, susijusios su Europa 2004-2008 metų laikotarpiu.

Mažoji čiurlioniana (2011 m.)

Ši knyga yra tarsi 2008 metais išleistos monografijos Visas Čiurlionis tęsinys ar papildymas. Į knygą sudėti įvairiais laikotarpiais parašyti nedidelės apimties tekstai – autoriaus apmąstymai, eilėraščiai ir straipsniai, susiję su M. K. Čiurlioniu ir jo kūryba.

Laiškai Sofijai (2011 m.)

Knygą Laiškai Sofijai galima laikyti kaip dokumentinę, iš dalies memuarinę, M. K. Čiurlionio paskutinių gyvenimo metų biografiją. Šioje knygoje galima atrasti daugybę menininko laiškų jo sužadėtinei, o vėliau ir žmonai S. Čiurlionienei. Taip pat biografinius faktus papildo ir žmonos, bei kitų amžininkų atsiminimai ir laiškai.

Pasakėčios (2011 m.)

Tai viena ypatingiausių V. Landsbergio knygų, išsiskirianti meistriška ir ypač specifine Ezopo kalba, kuriai suprasti reikia ypatingai gero išmanymo. Visi knygelėje esančių pasakėčių veikėjai yra gyvūnų įkūnyti žmonių prototipai, iliustruojantys kasdienį suaugusiųjų gyvenimą. Labiau įsigilinus į pasakėčias, galima atrasti tarp eilučių glūdinčius pasakojimus apie politinę korupciją ir kovą su ja. Viena pagrindinių autoriaus perteikiamų minčių – sarkastiškai perteikiamas nepakantumas žmogaus ydoms.

Pasikalbėkim. Apie Lietuvą, Europą ir gyvenimą. (2011 m.)

Šioje knygoje sudėti V. Landsbergio straipsniai, gilios įžvalgos bei mintys apie Lietuvos valstybės istoriją ir dabartinius įvykius, situacijas, susijusias su politika, ekonomika ar emigracija bei kitais Lietuvos visuomenei opiais klausimais. Taip pat autorius kalba ir apie Europos Sąjungą.

Kokia ji galėtų būti. Lietuvos projektas (2012 m.)

Knygoje autorius nagrinėja lietuvio identitetą skirtingais istorijos tarpsniais. Taip pat žvelgiama ir į Lietuvos ateitį, kuri siejama su etninių ir valstybingumo idėjų, gamtos, lietuvių kalbos, kultūros puoselėjimu, svarstoma, kokia ji galėtų būti.

Kaltė ir atpirkimas. Apie Sausio 13-ąją (2012 m.)

Šioje knygoje atskleidžiami tiek žinomi, tiek dar niekada nepublikuoti bei paties V. Landsbergio asmeninio archyvo dokumentai, susiję su 1991 m. sausio susirėmimu Lietuvoje. Autorius knygoje nagrinėja šio istorinio įvykio priežastis bei situacijos plonybes, pasakoja, kaip elgėsi politinėje arenoje esantys asmenys, partijos.

Ilgosios dramos užkampiai (2012 m.)

Ši knyga autoriaus skirta papasakoti apie Valstybės Saugumo Departamento (VSD) darbuotojo, Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Kauno rinktinės štabo viršininko – Juro Abromavičiaus žūties tyčinį netyrimą. 1997 m. J. Abromavičiaus žuvo Kaune savo automobilyje, kai po juo sprogo apie 500 g. heksogeno, dar kitaip žinomo jūros mišinio pavadinimu.

Rezistencijos pradžia (2012 m.)

Šioje knygoje publikuoti visi V. Landsbergio surinkti dokumentai: posėdžių kalbos, memorandumai ir Laikinosios Vyriausybės autobiografija, – susiję su Laikinąja Lietuvos Vyriausybe antrojo pasaulinio karo metu.

VINCAS KUDIRKA. Lietuvos darbininkas ir muzikantas (2012 m.)

Politiko ir muziko V. Landsbergio esė ir kitų tekstų rinkinys apie Vincą Kudirką, jo muzikos darbus bei ypatingą reikšmę Lietuvos kultūros istorijai.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Straipsniai (2013 m.)

Knygoje surinkti ir išspausdinti visi žinomi M. K. Čiurlionio straipsniai apie muziką ir dailę bei Tautos namų idėją. Šioje knygoje galima rasti daugybę M. K. Čiurlionio piešinių, bei natų pavyzdžių, knyga papildyta nuotraukomis, faksimilėmis.

Europos parlamente X (2013 m. sausis-gruodis)

Knygoje autorius pasakoja bei paaiškina politinius procesus, vykusius Europos parlamente 2013 m.

Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas? Pokalbiai su Mariuszu Maszkiewicziumi (2013 m.)

Knygoje atskleidžiamas Lenkų diplomato Mariuszas Maszkiewiczius ir vieno svarbiausių Sąjūdžio veikėjų – V. Landsbergio pokalbis apie žmogų tautos istorijos kontekste, komplikuotą laikotarpį kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei bei Lietuvos ir Lenkijos santykius.

Jotvingių giesmės (2014 m.)

Prozos rinkinys, kuriame žaismingas pasakorius improvizuotai kalba apie šių dienų aktualijas, žvelgdamas tiek iš praeities, gilios senovės perspektyvos, pritaikydamas folkloro siužetus paversdamas juos smagiomis dabarties istorijomis.

Romansai ir dainos (2014 m.)

Tai Vytauto Landsbergio eilėraščių rinkinys.

Briuselio dienoraščiai (2014 m.)

Tai dar vienas V. Landsbergio įvairių žanrų eilėraščių rinkinys. Eilėse romantiškai žvelgiama į Lietuvos praeitį – tautos atgimimo laikus ir tuo pat metu bjaurimasi dabartyje tvyrančia vieningumo stoka, siauru požiūriu ir savanaudiškumu.

Kelyje į Damaską (2015 m.)

Tai biblinių ir pasaulietiškų V. Landsbergio eilėraščių rinktinė, kurioje sutalpintos eilės, autoriaus parašytos nuo 1970 m. iki 2015 m.

Medininkų kraujas: Sovietų Sąjungos teroristinis karas prieš Lietuvą (2016 m.)

Šioje knygoje V. Landsbergio aprašomi Medininkų žudynių įvykiai 1991 m. liepos 31 d. Tai tekstų ir dokumentų rinkinys, kuriame atskleidžiama, kodėl buvo ir vis dar yra vilkinama žudynių byla, kaip ji buvo apipinta dviprasmybėmis ir kliudoma jos tyrimui.

Organizuoti tekstai (2017 m.)

Tai Vytautui Landsbergiui 85-ojo gimtadienio proga skirtas eilių antologas sudarytas jo sūnaus V. V. Landsbergio. Šioje knygoje atrinkti sudarytojo požiūriu geriausi „organizuoti tekstai” iš septynių knygų bei V. Landsbergio facebook’o paskyroje glūdinčių kasdienių improvizuotų pasisakymų.

Iš signatarų balkono ir kitur: Vasario 16-oji, 1989-2019 (2018 m.)

Šiame leidinyje sutalpintos pirmojo faktinio atkurtos Lietuvos vadovo – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininko V. Landsbergio, minint Vasario Vasario 16-ąją, pasakytos kalbos iš istorinių Signatarų namų balkono nuo 1989 iki 2019 m. Taip pat knygoje galima rasti ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Seimo sesijoje pasakytą kalbą.
Knygos pabaigoje pateiktame priede skaitytojas taip pat atras asmeninius V. Landsbergio užrašus, atskleidžiančius 1989 m. Vasario 16-osios minėjimo pasiruošimą ir rengimo aplinkybes.

Lietuvos taika Šveicarijoje (2019 m.)

Vienoje iš naujausių V. Landsbergio knygų paliečiami 1990 m. rugpjūčio įvykiai, kai audringas politinis sujudimas vyko ne tik už Lietuvos ribų, bet ir pačioje valstybėje. Knygoje aprašomas tuo metu pakilęs Lietuvos politikų ir kultūros veikėjų antplūdis į Šveicariją, kur vyko svarbūs susitikimai ir įvairių politinių problemų svarstymai. Knygoje dėmesys taip pat skiriamas ir tuo metu vykusiai tradicinei Europos lietuviškųjų studijų savaitei (ELSS) bei išeivijos temai.

Organizuoti tekstai II (2019 m.)

Tai antroji politiko, muzikologijos profesoriaus Vytauto Landsbergio skirtingų žanrų eilėraščių rinktinės dalis, sudaryta jo sūnaus Vytauto V. Landsbergio.

Kačerginės paveikslėliai (2019 m.)

Tai Vytauto Landsbergio memuariniai vaizdai bei dokumentinės nuotraukos iš šeimos albumo nuo 1936 m. iki 1944 m. Knygoje glūdintis pasakojimas įtraukia į beletristinio pasakojimo būdu perteiktus dokumentinius įvykius. Leidinyje vaiko ir paauglio akimis žvelgiama į Kačerginės gyvenimo kasdienybę, artimuosius ir draugus, vėliau tapusius Lietuvoje puikiai žinomomis asmenybėmis (Landsbergiai, Jablonskiai, Lozoraičiai, Sodeikos ir kiti).

LŪŽIS PRIE BALTIJOS: politinė autobiografija po ketvirčio amžiaus (2019 m.)

Ši knyga buvo parašyta būtent vieno svarbiausių šiuolaikinės Lietuvos istorijos etapo metu. Vytauto Landsbergio knygoje pasakojamas sudėtingas tautos kelias į išsivadavimą nuo pusę amžiaus trukusios priespaudos. Autorius analizuoja taikus Lietuvos žingsnius Nepriklausomybės link, taip pat aprašo tragiškus beis esminius įvykius, apeliuodamas į pasaulio valstybių sąžinę. Ši knyga buvo skirta užsienio valstybėms, tad pirmasis leidimas turėjo pasirodyti Prancūzijoje 1992–1993 m., tačiau dėl tam tikrų aplinkybių skaitytojus išvydo tik 1997 m. vokiečių kalba. Naujausias leidimas lietuvių kalba yra papildytas įvairiais dokumentais ir beveik dvigubai storesnis.

Tai tik 40 iš beveik 130-ties V. Landsbergio parašytų ir išleistų knygų. Visų pavadinimus ir išleidimo metus galima rasti čia.

Atsinaujiname

Vykdome technologijų atnaujinimo darbus. Atsiprašome dėl galimų sutrikimų.

Norite prisidėti prie pokyčių?

Paremkite